Officiële opening van het AmandiHuis

Officiële opening van het AmandiHuis

In 2011 is op verzoek van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Kaag en Braassem de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in
de gemeente Kaag en Braassem onderzocht. Dit heeft op 22 augustus 2020 geleid tot de officiële opening van het AmandiHuis, een kleinschalig en
duurzaam huis met vier bedden voor mensen in de laatste levensfase (hospice) en mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Een unieke combinatie.

De Carolusgulden heeft een substantieel bedrag gedoneerd om het AmandiHuis mede mogelijk te maken.

Comments are closed.