Stichting De Carolusgulden biedt u de mogelijkheid om uw aanvraag digitaal in te vullen en te versturen.

U kunt uw aanvraagformulier verzenden door onderaan de pagina op de knop ” verstuur aanvraagformulier” te klikken of door op de enter toets te klikken op uw toetsenbord.
Uw aanvraag kan pas verstuurd worden als alle velden waar een * bij staat, ingevuld zijn.

Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een bevestiging op deze site. Er wordt tevens een kopie van uw aanvraag verzonden naar het mailadres van de contactpersoon van deze aanvraag (zie vraag 1b).

Wilt u toch liever een aanvraagformulier als Word bestand downloaden, invullen en naar ons mailen? Kijk dan rechts onderaan de pagina en klik op de knop download formulier.

  Algemeen

  1a. Wat is de volledige naam en adres van uw organisatie?

  1b. Wie is de contactpersoon voor deze aanvraag (M/V):

  1c. Bestuur en/of directie:

  2a. Wat is het algemene doel van uw organisatie *

  2b. Met welke concrete activiteit(en) wilt u dat doel bereiken *

  3. Hoe is uw reguliere exploitatie gedekt? (meerdere mogelijkheden) *


  Uw project

  4a. Waarvoor vraagt u een bijdrage? (korte beschrijving) *

  4b. Voor welk doelgroep(en) is het bedoeld? *

  4c. Welke stappen zijn al genomen om het project op te zetten? *

  4d. Wanneer start het project? *

  4e. Hoe lang gaat het project duren? *

  4f. Is er sprake van een samenwerking met anderen? (korte beschrijving) *

  Voorwaarden:Uw project moet binnen een jaar uitvoerbaar zijn c.q. in uitvoering zijn genomen (zie algemene leveringsvoorwaarden).

  Financiën

  5a. Wat zijn de totale kosten van het project? *

  5b. Welke bijdrage vraagt u aan de Stichting de Carolusgulden? *

  5c. Hoe wilt u de totale kosten van het project financieren? *

  5d. Heeft u al een deel bij elkaar gebracht? (korte beschrijving) *

  Voorwaarden:Voor de financiering van uw project is een eigen inspanning vereist van minimaal 20% van de totale projectkosten, tenzij u aantoonbaar en met redenen omkleed het beoogde projectbedrag (deels) niet bijeen kan krijgen.

  Verdere formaliteiten

  6. Kunt u twee buitenstaanders noemen die iets over uw aanvraag en uw organisatie kunnen vertellen?

  7. Heeft u eerder een bijdrage aangevraagd bij de stichting de Carolusgulden?

  8. Op welke manier bent u op onze stichting attent gemaakt? (meerdere mogelijkheden)


  Belangrijke bijlagen (alleen als het uw eerste aanvraag betreft)

  Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij verschillende documenten nodig. Hoe vollediger u alles direct meestuurt, hoe sneller en beter wij in staat zijn uw aanvraag te beoordelen. De documenten blijven in het bezit van stichting De Carolusgulden.

  Ondertekening


  Leeg aanvraagformulier downloaden om deze in te kunnen vullen en te mailen naar info@carolusgulden.nl 

  Voor vragen kunt u contact opnemen