Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2023-01 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Munnekeweij en Vlietwijk vraag men een bijdrage voor 2-tal beleef TV’s. € 27.332,90 € 5.529,- € 5.529,-
2023-02 Stg  Same Change Uganda, kledingmakerij traject voor jongeren groot 14.022,- € 14.022,- € 9.875,- Aanvraag afgewezen. Buiten onze doelgroep.
2023-03 Nabestaandencafé Leiden organiseert in Theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof aantal bijeenkomsten t.b.v. nabestaanden. In 2016 is het café gestart en om het te kunnen voortzetten vraag men een bijdrage in de kosten. € 3.000,- € 2.000,- € 2.000,-
2023-09 Stg Macheo, project toegang tot gezondheidszorg 2.250 kinderen Kenia, groot 129.924, € 129.924,- € 20.000,- Aanvraag afgewezen. Buiten onze doelgroep
2023-10 Stichting Bloem organiseert in verzorgings-verpleeghuizen in Leiden e.o. theatervoorstellingen en liedjes. De bewoners worden meegenomen terug in de tijd d.m.v. uitgekozen liedjes begeleid door professionele muzikanten. € 19.900,- € 4.900,- € 4.900,-
2023-11 Stg Village of Peace, project hulp aan 500 kinderen in Afghanistan. € 106.000,- € 6.500,- Aanvraag afgewezen. Buiten onze doelgroep
2023-12 Stg Key2Singing vraag een bijdrage voor het educatieve project ‘Venezia’, vocale ontwikkeling  meerkorigheid in Venetië in de 16e eeuw. In o.a. een drietal verzorgingstehuizen in Leiden wordt het programma aangeboden. € 30.445,- € 500,- € 500,-
2023-13 t/m 2023-15 Diverse projecten waterprojecten en landbouwactiviteiten in Afrika en Azië. Deze projecten worden ondersteund door Wilde Ganzen d.m.v. premiebijdragen. De Carolusgulden neemt voor deze projecten de premiebijdragen over. € 16.662,27 € 16.662,27 € 16.662,27