Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2021-01 Stichting Polokong zamelt geld in voor behoeftige ouderen in Maun (Botswana) om hen te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en hen een veilige ontmoetingsplek ter geven. € 34.000,- € 15.000,- € 15.000,-
2021-02 Stichting De Ark Gemeenschap uit Gouda gaat kamers bijbouwen voor verstandelijk gehandicapten en huidige ruimten aanpassen. Bewoners kunnen dan langer in dezelfde omgeving blijven wonen. € 1.116.510,- € 25.000,- Aanvraag afgewezen. Ligt buiten de regio Leiden e.o. en past niet in de doelstel-ling van De Carolusgulden.
2021-03 Stichting Muziek Zonder Grenzen organiseert 10 concerten door proffesionele muzikanten in verzorgingshuizen / verpleeghuizen. Het is herkenbare muziek die bewoners kunnen meezingen. € 10.095,- € 3.440,- € 3.440,-
2021-04 Stichting Grales Aged Africans International gaat een dagcentrum voor ouderen bouwen in Dowenya (district Accra in Ghana). De verwachting is dat ongeveer 50 ouderen gebruik zullen maken van het centrum. € 74.500,- € 10.000,- Afgewezen. Organisatie is onduidelijk m.b.t. informatie en begroting.
2021-05 Stichting Help Gambia Helpen wil 19 personeelswoningen bouwen voor het personeel van het Healtcentrum in Kwinella (Gambia). € 80.000,- € 7.500,- Aanvraag afgewezen. Past niet in de doelstelling van De Carolusgulden.
2021-06 Stichting Zambridge Senanga willen een plek in een ontmoetingsgebouw creëren waar bijeenkomsten kunnen plaatsvinden tussen ouderen en jongeren om ervaringen van ouderen met Aids met de jongeren te delen. € 6.000,- € 4.000,- € 2.000,-
2021-07 Stichting VisiteClowns biedt belevingsgerichte zorg aan mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking d.m.v. interactief clownen waarin contact, aandacht en humor centraal staan. De visiteClowns bezoeken verpleeg- en verzorgingshuizen in o.a. Leiden en Voorschoten. € 585,- € 490,- € 490,-
2021-08 Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn is er voor mensen die graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking (b.v. ouderdom, dementie etc.) niet meer zelfstandig kunnen. Gevraagd wordt een duofiets met veiligheidsvoorzieningen. € 74.058,-

(6 fietsen)

€ 12.343,-

(1 fiets)

€ 12.343,-
2021-09 t/m 2021-13 Aanvraag projecten die door stg. Wilde Ganzen zijn ingebracht en worden ondersteunt. Aanvragen hebben betrekking op waterprojecten etc. in Haïti, Syrië, India, Nepal, Burkina Faso. € 25.212,67 € 25.212,67 € 16.635,67
2021-14 Stg. Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en cultuur vraagt een bijdrage voor een pilot van Kunst op Recept in Leiden en is bedoeld voor inwoners van Leiden met psychosociale klachten. Voor meer informatie zie: www.BplusC.nl € 68.750,- € 5.000,- € 5.000,-
2021-15 Verzorgingstehuis Fundatia Lazarenum in Targu Mures (Roemenië) gaat een vervallen badkamer opknappen. De Carolusgulden heeft afgelopen jaren veel in het verzorgingshuis geïnvesteerd. Zie voorgaande projecten. € 2.000,- € 1.750,- € 1.600,-
2021-16 Topaz Zuydtwijck (Leiden) wonen mensen met dementie en psychiatrische problematiek. Daarnaast worden ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel verzorgd. Voor deze bewoners worden 8 tablets aangeschaft voor allerlei doeleinden. € 3.417,- € 2.650,- € 2.650,-
2021-17 Stichting Marente, locatie De Wilbert (Katwijk), biedt dagopvang aan mensen met HCHWA-D (=Katwijkse Ziekte). Voor deze groep patiënten is geen geschikte opvang mogelijk aanwezig. Op het terrein van De Wilbert is een bungalow beschikbaar die voor opvang geschikt wordt gemaakt. € 35.000,- € 10.000,- € 10.000,-
2021-18 De bewonerscommissie van Van Alphenstaete (wooncomplex voor ouderen in Leiderdorp) wil het terras bij de recreatiezaal geschikt maken voor recreatie. € 4.791,- € 2.500,- € 2.500,-
2021-19 Stichting Karunia ondersteunt projecten in Indonesië. In de kampongs van Kota Komba op het eiland Flores, zijn de sanitaire voorzieningen minimaal. Doel is het realiseren van schone sanitair. € 1.900,- € 1.900,- € 1.900,-
2021-20 Stichting Marente, locatie Bernardus, verpleeghuis in Sassenheim, vraagt een financiële bijdrage voor het realiseren van een zogenaamde beleeftuin. Meer bewegen wordt o.a. als middel gezien tegen eenzaamheid, betere gezondheid en minder psychische klachten. € 58.938,- € 5.000,- € 5.000,-
2021-21 t/m 25 Deze projectnummers zijn gekoppeld aan het persoonlijk budget van de bestuursleden (5) van De Carolusgulden. Elk bestuurslid heeft een budget om, binnen redelijke grenzen, een afwijkend financieel project te ondersteunen. € 25.000,- € 25.000,- 5 X € 5.000,- (€ 25.000,-)
2021-26 TVCulture richt zich op internationale culturele projecten en communicatiehulpmiddelen voor non-profit organisaties. TVCulture vraagt gelden voor een project in Oeganda voor koken met Oma om de lokale kookcultuur te behouden. € 41.957,32 € 22.500,- Afgewezen. Past niet binnen onze kernactiviteit en doelstelling.
2021-27 Sichting Support Pediatric Care Africaheeft dringend behoefte aan een 4×4 off road ambulance voor het vervoeren van zieke kinderen in Afrika. € 93.036,- € 7.500,- Afgewezen. Buiten onze doelstelling.
2021-28 Stichting VanHarte vragen om steun voor een tweede serie van een nieuw project ‘Resto’s Got Talent’ in Leiden. In vier sessies willen zij gasten de gelegenheid geven om hun kooktalenten en interesses te etaleren. € 6.960,- € 3.480,- Afgewezen. Onvoldoende raakvlakken met onze doelstelling en vage onderbouwing aanvraag.
2021-29 Stichting Kaalo Nederland zet zich o.a. in voor de kwaliteit van leven voor kwetsbare vrouwen, jonge meisjes, vrouwelijke gehandicapten door middel van technische basisopleiding en training. € 52.010,- € 5.000,- Afgewezen. Buiten onze doelstelling.
2021-30 Topaz Zuydtwijck (Leiden) willen ter vervanging van een zogenoemde Duofiets een nieuwe aanschaffen. Het gebruik van de Duofiets met elektrische ondersteuning wordt veelvuldig gebruikt door bewoners van Zuydtwijck. € 7.292,64 € 3.646,- € 3.646,-
2021-31 In Oegstgeest wordt jaarlijks een festiviteit voor ouderen georganiseerd. Dit keer wil men het feest grootschaliger organiseren (o.a. met optreden van Willeke Alberti) omdat de festiviteiten vorig jaar niet zijn doorgegaan i.v.m.  Covid-19. € 5.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2021-32 Stichting Karamoja Arts is een stichting die de eigen kennis en vaardigheden van de Karimojong (Oeganda) wil stimuleren zodat ze op eigen benen kunnen staan. Voor de uitvoering willen ze de huidige auto vervangen. € 40.000,- € 4.000,- Aanvraag afgewezen. Buitendoelstelling De Carolusgulden.
2021-33 Ahava Ministries is actief in Lauji One, een dorp Chikhwawa, Malawi. De Carolusgulden heeft al diverse projecten van deze stichting gefinancierd. Voor het vervoer van ouderen naar een lokaal ziekenhuis wordt een in Nederland ezelskar gemaakt. € 10.000,- € 10.000,- Kostprijs, met een maximum van € 10.000,-

 

2021-34 Stichting Muziek zonder Grenzen verzorgt o.a. in ons werkgebied (Leiden e/o} 10 muzikale voorstellingen in verzorgings- en verpleeghuizen begeleid door een bewegings-specialist. Muziek en bewegen gaan in dit project samen. € 52.000,- € 7.378,50 € 7.378,50
2021-35 Stichting Oud Alkemade zet zich in om de geschiedenis van Alkemade en haar zes kerkdorpen te bewaren. Het huidige lichtinstallatie is sterk verouderd en aan vervanging door duurzame LED-verlichtingsinstallatie. € 21.295,- € 2.795,- € 2.795,-
2021-36 Toneelvereniging VIOS-Oude Ade heeft achterstallig onderhoud aan de elektrische installatie. € 26.315,- € 2.000,- € 2.000,-
2021-37 Inclusio Leiden zet zich in voor de Leidse samenleving. Voor het uitvoeren van een seniorenprogramma in en rond de Stellingmolen wordt bij verschillende fondsen een bijdrage gevraagd. € 9.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2021-38 Stichting Libertas (Leiden) levert thuiszorg en hulp in het huishouden. Libertas beheert 40 zorgappartementen in De Parelvissers. De dagbesteding organiseert dit jaar een aantal activiteiten. € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2021-39 Fietsmaatjes Katwijk is sinds mei 2021 van start gegaan. Voor het einde van 2021 wil men twee Duofietsen operationeel hebben. De doelgroep is voor iedereen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Dat zijn veelal ouderen. € 34.660,- € 15.000,- € 12.850,- (kostprijs 1 fiets)
2021-40 Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen (Leiden) willen een muzikale ontmoetingsruimte creëren voor het reünieorkest. Dit orkest bestaat voornamelijk uit ouderen die hun hobby nog graag willen uitvoeren. Ze hebben stapelstoelen nodig. € 3.060,- € 2.500,- € 2.500,-
2021-41 Stg. Werkgroep De Ruyter (Rijnsburg) zamelt goederen in, zoals kleding, bedden, fietsen, etc. in Oost-Europa. Alles moet vervoert worden in vrachtwagens en dat is een dure aangelegenheid. Per vrachtwagen is € 5.000,- nodig. € 100.000,- € 15.000,- € 15.000,-
2021-42 Wilde Ganzen ondersteunt stg. Proplan voor de bouw van een zorgcentrum in Potocari (Srebrenica, Bosnië). De Carolusgulden heeft aan Stichting Proplan t.g.v. het project al € 50.000,- gedoneerd. Het totale project kost € 2.000.000,- € 91.956,- € 8.364,33 € 11.874,- (restbedrag voor 2021 aan Wilde Ganzen ter ondersteuning van …)
2021-43 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor hun project ‘Tour du Topaz’ wordt in diverse instellingen virtueel fietsen geïntroduceerd. Fietsen (bewegen) is goed voor de mobiliteit, spieren, maar ook voor de hersenen. € 50.318,- € 6.318,11 € 6.318,11
2021-44 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Haagwijk (Leiden) wil men een stilteruimte creëren in de tuin. Gedacht wordt aan het neerzetten, inrichten en toegankelijk maken van een blokhut. € 20.000,- € 5.000,- Aanvraag wordt aangehouden.
2021-45 Topaz / gemeente Leiden / BplusC,  gaan een Dementheek inrichten in de bibliotheek aan de Nieuwstraat (Leiden). Doel is een bijdrage te leveren om Leiden ‘dementievriendelijker’ te maken. In de Dementheek komt veel informatie. Beschikbaar over dementie. € 12.000,- € 2.500,- € 1.500,-