Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2024-01 Stichting Pijnackernaren helpen Armenië. Het betreft het ouderenhuis Borradaile met 40 ouderen in Marondera Zimbabwe. Er is behoefte aan watervoorziening en zonnepanelen voor het oppompen van water. € 18.270,- € 13.740,- € 13.740,-
2024-02 Buurtgericht Hillegom / Lisse Welzijnskompas. Zij zetten zich in voor buurtgerichte activiteiten en voor dat doel wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde ‘E-waggie’ (TukTuk). € 25.000,- € 4.000,- Afgewezen. Valt buiten de regio.
2024-03 Radius locatie Haaswijk (Oegstgeest/Leiden). In Haaswijk is een grote zaal voor allerlei buurtgerichte activiteiten, waarvan het meubilair sterk is verouderd. Ook de entourage is oude en versleten. Radius wil dat gaan opknappen. € 26.533,- € 6.533,- € 6.533,-
2024-04 Stichting Kind in Oost-Europa (Valkenburg ZH). In Voluntari staat een tehuis voor zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en ouderen. In het tehuis is een zgn. ‘snoezelkamer’ en dat moet worden opgeknapt/heringericht. € 18.500,- € 14.800,- Aanvraag aangehouden.