Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2021-01 Stichting Polokong zamelt geld in voor behoeftige ouderen in Maun (Botswana) om hen te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en hen een veilige ontmoetingsplek ter geven. € 34.000,- € 15.000,- € 15.000,-
2021-02 Stichting De Ark Gemeenschap uit Gouda gaat kamers bijbouwen voor verstandelijk gehandicapten en huidige ruimten aanpassen. Bewoners kunnen dan langer in dezelfde omgeving blijven wonen. € 1.116.510,- € 25.000,- Aanvraag afgewezen. Ligt buiten de regio Leiden e.o. en past niet in de doelstel-ling van De Carolusgulden.
2021-03 Stichting Muziek Zonder Grenzen organiseert 10 concerten door proffesionele muzikanten in verzorgingshuizen / verpleeghuizen. Het is herkenbare muziek die bewoners kunnen meezingen. € 10.095,- € 3.440,- € 3.440,-
2021-04 Stichting Grales Aged Africans International gaat een dagcentrum voor ouderen bouwen in Dowenya (district Accra in Ghana). De verwachting is dat ongeveer 50 ouderen gebruik zullen maken van het centrum. € 74.500,- € 10.000,- In behandeling
2021-05 Stichting Help Gambia Helpen wil 19 personeelswoningen bouwen voor het personeel van het Healtcentrum in Kwinella (Gambia). € 80.000,- € 7.500,- Aanvraag afgewezen. Past niet in de doelstelling van De Carolusgulden.
2021-06 Stichting Zambridge Senanga willen een plek in een ontmoetingsgebouw creëren waar bijeenkomsten kunnen plaatsvinden tussen ouderen en jongeren om ervaringen van ouderen met Aids met de jongeren te delen. € 6.000,- € 4.000,- € 2.000,-