Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2023-01 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Munnekeweij en Vlietwijk vraag men een bijdrage voor 2-tal beleef TV’s. € 27.332,90 € 5.529,- € 5.529,-
2023-02 Stg  Same Change Uganda, kledingmakerij traject voor jongeren groot 14.022,- € 14.022,- € 9.875,- Aanvraag afgewezen.
Buiten onze doelgroep.
2023-03 Nabestaandencafé Leiden organiseert in Theehuis Veldheim op begraafplaats Rhijnhof aantal bijeenkomsten t.b.v. nabestaanden. In 2016 is het café gestart en om het te kunnen voortzetten vraag men een bijdrage in de kosten. € 3.000,- € 2.000,- € 2.000,-
2023-09 Stg Macheo, project toegang tot gezondheidszorg 2.250 kinderen Kenia, groot 129.924, € 129.924,- € 20.000,- Aanvraag afgewezen.
Buiten onze doelgroep
2023-10 Stichting Bloem organiseert in verzorgings-verpleeghuizen in Leiden e.o. theatervoorstellingen en liedjes. De bewoners worden meegenomen terug in de tijd d.m.v. uitgekozen liedjes begeleid door professionele muzikanten. € 19.900,- € 4.900,- € 4.900,-
2023-11 Stg Village of Peace, project hulp aan 500 kinderen in Afghanistan. € 106.000,- € 6.500,- Aanvraag afgewezen.
Buiten onze doelgroep
2023-12 Stg Key2Singing vraag een bijdrage voor het educatieve project ‘Venezia’, vocale ontwikkeling  meerkorigheid in Venetië in de 16e eeuw. In o.a. een drietal verzorgingstehuizen in Leiden wordt het programma aangeboden. € 30.445,- € 500,- € 500,-
2023-13 t/m 2023-15 Diverse projecten waterprojecten en landbouwactiviteiten in Afrika en Azië. Deze projecten worden ondersteund door Wilde Ganzen d.m.v. premiebijdragen. De Carolusgulden neemt voor deze projecten de premiebijdragen over. € 16.662,27 € 16.662,27 € 16.662,27
2023-16 Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds ondersteunt sinds 1976 kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika. In Oeganda (Buikwe district) worden vier bio-toiletten gebouwd met handwasgelegenheid. € 9.500,- € 7.600,- € 7.600,-
2023-17 De Mobiele Theebrigade van geloofsgemeenschap De Verbinding en de ouderen Soos van de Pelgrim Leiden zuidwest  organiseren dit jaar gezamenlijk   een dagje uit voor ouderen die de leeftijd hebben van 70+. € 7.950,- € 1.750,- € 1.750,-
2023-18 Stichting Denkend aan Tsjaad legt waterputten aan rond tuinbouwgrond. De boeren worden begeleid en getraind in tuinbouwmethode door de lokale NGO’s. € 30.816,- € 2.000,- € 2.000,-
2023-19 Door middel van een benefietconcert met een Leids dameskoor wordt geld ingezameld voor stichting Bakasso die medische zorg mogelijk maakt in Guinee, West Afrika. De Carolusgulden geeft een bijdrage in de opbrengsten. € 4.150,- Verwachte opbrengsten

€ 2.750

€ 2.500,-
2023-20 Buurtvereniging Zeeheldenbuurt (bewonerscommissie) in Leiden organiseert allerlei activiteiten voor buurtbewoners. De deelnemers zijn voornamelijk ouderen. Ze maken o.a. verjaardags- geboorte en rouwkaarten als zijnde een kleine attentie voor de wijkbewoners. € 250,- € 250,- € 250,-
2023-21 Stichting Pijnackernaren in Pijnacker zet zich in voor ouderen in Vardenis (Armenië). Voor dat doel wordt een gebouw aangekocht en opgeknapt voor dagopvang arme ouderen voor een gezamenlijke maaltijd en andere activiteiten. € 115.499,32 In overleg € 57.600,-
2023-22 Historische Vereniging Oud Leiden gaat het zgn. Bodewoning die aan het Stadhuis van Leiden geplakt is gebruiksklaar maken. De vereniging heeft als doel het bevorderen van kennis en onderzoek naar de Leidse geschiedenis en erfgoed. € 200.000,- € 25.000,- Aanvraag afgewezen.
Sluit niet aan op onze doelgroep.
2023-23 De Club van Polen (Voorschoten) verzoekt ondersteuning voor een transport naar Polen met goederen voor Oekraïense vluchtelingen. € – € – € 1.000,-
2023-24 St. Help Flores (Indonesië) vraagt om staaroperaties uit te kunnen voeren een phaco-machine.  Ongeveer 71.000 mensen kunnen gebruik maken van deze machine. € 64.317,- Zelf on te vullen € 25.000,-
2023-25 St. Kalpitiya vraagt een bijdrage voor het leggen van palmbladdaken en het bouwen van toilethuisjes en verhoogde toiletten. € 18.150,- € 18.150,- € 15.000,-
2023-26 St. Tulpenborgh heeft als doel het bieden van veiligheid en zekerheid aan jong volwassenen. Hiervoor wordt deskundige begeleiding geboden. De stichting zorgt ook voor duurzame woonvoorziening. In Noordwijk wordt een voorziening gebouwd. € 162.100,- € 5.000,- Afgewezen.
Buiten doelstelling en werkgebied.
2023-27 Eyecare foundation, oogzorgproject in de Mekong Delta (Vietnam). De oogzorg in dat gebied is minimaal. Doel dit jaar is om 45.000 kinderen en 5.000 ouderen te screenen. Ook worden er meer dan 2.000 brillen verstrekt. € 196.672,- € 30.000,- € 10.000,-
2023-28 HWMCO gaat 25 kleine Enyungus, wateropvang-installaties van 5.000 liter per stuk plaatsen in  Lake Bunyonyi (Uganda). € 12.500,- € 5.000,- € 5.000,-
2023-29 St. Foundation Saidia Kwale project voor het bouwen van een nieuwe basisschool in Mzuri (Kenia). € 160.000 € 30.000,- Aanvraag afgewezen.
Buiten doelstelling
2023-30 St. Biljartcentrum Oegstgeest, project voor ouderen om gratis kennis te maken met biljarten. Folders worden verspreid om ouderen te enthousiasmeren. € 2.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2023-31 St. Mariah Bintang. Maaltijdproject op West Java (Indonesië) voor 2023. Er worden ongeveer 200 maaltijdboxen per week aan ouderen verstrekt. € 8.808 € 6.000,- € 6.000,-
2023-32 Incluzio, Leiden. Een activiteitenprogramma 2023 voor ouderen in de flat Stellingmolen. Het programma bestaat uit bustochten, kerstdiner, BBQ, oktoberfeest etc. € 5.870,- € 2.000,- € 2.000,-
2023-33 Stg. Vier het Leven organiseert allerlei culturele activiteiten in Nederland. Ouderen worden thuis opgehaald om b.v. naar een concert, theater etc. te gaan. € 28.100,- € 3.000,- Aanvraag wordt aangehouden. Onvoldoende informatie.
2023-34 Stg. Care4Malawi. Nederlands echtpaar bezoekt gevangen in Malawi. De omstandigheden voor gevangen zijn slecht. Gevraagd wordt financiële ondersteuning gedurende 5 jaar. € 90.000,- € 5.000,- per jaar. Aanvraag wordt aangehouden. Onvoldoende informatie