Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2022-01 Inclusio Leiden stelt zich ten doel om mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Locatie De Poldermolen vraagt een bijdrage voor het seniorenprogramma. € 8.375,- € 1.700,- € 1.700,-
2022-02 Diaconaal Centrum De Bakkerij  bezoekt veel ouderen thuis. Het project Oma gaat op Stap heeft een Lief en Leed Potje dat gebruikt wordt om iets leuks te doen met de Oma’s en de Opa’s. € 750,- € 750,- € 750,-
2022-03 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Overrhijn (Leiden) wil men een Qwiek-up aanschaffen. Zie voor informatie over Qwiek-up www.qwiek.eu € 6.500,- € 2.150,- € 2.150,-
2022-04 t/m 08 Deze projecten vallen onder het zogenoemde Persoonlijk Budget. Elk bestuurslid heeft een budget van € 5.000,-,  te besteden aan projecten die een persoonlijke betrokkenheid of sympathie hebben. Project mag buiten de doelstelling van De Carolusgulden vallen. € 25.000,- € 25.000,- € 25.000,-
2022-09 Stg. Jeugd en Welzijn Leiden organiseert van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni het jaarlijkse uitje voor 60 ouderen naar Valkenburg. € 14.226,- € 1.500,- € 1.500,-
2022-10 In de Regenboog (Leiden) komen mensen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen samen het geloof te beleven, te belijden. Op 21 mei a.s. wordt een symposiumdag georganiseerd onder het motto ‘Zin in de Merenwijk”. € 5.250,- € 1.000,- € 1.000,-
2022-11 Stg. Dinka School Tanzania wil o.a. meer en beter vervoer voor kinderen zodat ze naar school kunnen. € 69.500,- € 5.000,- Afgewezen. Valt buiten  onze doelgroep.
2022-12 Stg. Samen voor Srilanka heeft als doelstelling dat (wees-, straat-, gehandicapte en arme) kinderen zich kunnen ontplooien zodat zij gelukkig worden en zo kunnen bijdragen aan een samenleving van vrede, vrijheid en gelijkwaardigheid. Er is behoefte aan ondersteuning m.b.t. drugsbestrijding € 80.426,- € 5.000,- Afgewezen. Valt buiten onze doelgroep.
2022-13 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Zuydtwijck (Leiden) wil men een snoezelruimte realiseren voor mensen met dementie. € 13.576,12 € 3.500,- € 3.500,-
2022-14 Zonnebloem afd. Hartebrug/Lammerschans (Leiden) organiseert op 26 juni a.s. een feest voor ouderen met fysieke beperking. € 1.000,- € — € 500,-
2022-15 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Overduin (Katwijk) is het biljart verouderd.  De biljarttafel wordt ontdaan van o.a. asbest en het biljard wordt opgeknapt. € 907,50 € 500,- € 500,-
2022-16 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Overrhijn (Leiden) wordt gevraagd om een bijdrage voor een elektrische rolstoelfiets. € 8.035,48 € 2.835,48 € 2.836,-
2022-17 Toneelvereniging ODI verzorgen gratis matinee voorstellingen voor senioren voor inwoners van Noordwijkerhout. Hoewel dit project buiten ons valt is voor deze aanvraag een uitzondering gemaakt. € 5.000,- € 750,- € 750,-
2022-18 Museum De Lakenhal (Leiden) organiseert project ‘Memorabel’

Het is een nieuw Leids museumprogramma voor mensen met dementie en hun dierbaren. Het programma is gratis aan o.a. groepen uit zorginstellingen.

€ 28.000,- € 9.000,- € 9.000,-
2022-19 School in Zimbabwe vraag een bijdrage voor een waterproject voor de leerlingen van deze school. Aanvraag is onvolledig en er is geen Nederlandse connectie. €  ?? € ?? Afgewezen. Valt buiten onze doelgroep.
2022-20 Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid voorkomen en genezen in ontwikkelingslanden. Ze doen dat o.a. door het faciliteren van oogzorgkampen en screenings. € 94.722,- € 75.000,- € 25.000,-
2022-21 Stg. Help Flores (Indonesië) renoveert een verzorgingshuis in Maumere. Het project wordt ondersteunt door Wilde Ganzen en zij vragen € 10.000,- ter ondersteuning van het project. € 112.300,- € 10.000,- Afgewezen omdat De Carolusgulden het project al financieel ondersteunt.
2022-22 Wilde Ganzen vraagt voor een project in Kenia (Matsangoni) een bijdrage voor een waterproject bij twee basisscholen. € 38.729,- € 2.250,- Afgewezen. Valt buiten onze doelgroep.
2022-23 De Mobile Theebrigade (Leiden) organiseert voor 50 á 60 deelnemers een boottochtje op de wateren rond Leiden. Op de boot worden de deelnemers ontvangen met koffie en gebak en ze gebruiken een lunch. € 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2022-24 Max Maakt Mogelijk (omroep Max) zet zich in voor de allerarmsten in Moldavië. Ter ondersteuning voor de opvang van Oekraïne doet De Carolusgulden een gift. € — € — € 10.000,-
2022-25 Gift aan het Leger des Heils voor het opvangen van Oekraïners. € — € — € 10.000,-
2022-26 De Carolusgulden is voortgekomen uit de stichting Rosenburch (woongebouw voor ouderen in Leiden). Rosenburch bestaat in 2023 50 jaar en dat wil men met de bewoners groots vieren. € 14.300,- € 11.300,- € 9.000,-
2022-27 St. Arabische vrouwen (Leiden) gaan een dagje naar Flori World in Aalsmeer. Het betreft Oudere (alleenstaande) vrouwen die dit zelf niet kunnen of durven ondernemen. Vooral het reizen met de trein en (online) kaartjes bestellen is voor hen te moeilijk. € 600,- € 300,- € 300,-
2022-28 Het verzorgingshuis Fundatia Lazarenum in Targa Mures (Roemenië), heeft dringend behoefte aan vervanging van enkele inventaris en renovatie van een aanpalend pand. € 20.000,- € 20.000,- € 20.000,-
2022-29 Stg. Karunia ondersteunt diverse projecten in Indonesië. Voor de bouw van een consultatiebureau voor  moeder- en kindzorg en ouderen en voor het verzorgen van peuteronderwijs vraagt men een financiële bijdrage. € 20.014,- € 5.000,- Aanvraag afgewezen. Ligt buiten de doelstelling.
2022-30 Stg. HWMCO  vraagt een bijdrage voor het aanleggen van 20 z.g. Calebashes, waterkruiken van ca. 5.000 liter per stuk in Oeganda. Het idee en de constructie-manual is afkomstig van ‘De gevulde waterkruik’ van Stichting Holten-Bedanda. € 8.960,- € 5.760,- € 5.760,-
2022-31 Stg. Mucop richt zich onder andere op het voorkomen van schending van mensenrechten. In Dibaya (Congo)   wil men een waterpunt creëren: een put, een pomp en een voorziening om het water veilig te distribueren. € 24.000,- € 12.000,- € 5.000,-
2022-32 Stg. Gewoon Wonen (Leiden) richt zich op het creëren en inrichten van een zelfstandige woonomgeving en woonvoorzieningen voor jongvolwassen met een lichamelijke handicap. Momenteel wordt een bouwt men aan een nieuwe onderkomen.  Zij vragen een bijdrage voor het plaatsen van doucheschermen. € 320.600,- € 5.200,- Aanvraag afgewezen. Ligt buiten de doelstelling.
2022-23 t/m 37 Stg. Wilde Ganzen heeft voor 5 projecten een aanvraag ingediend. Twee daarvan wordt door De Carolusgulden gehonoreerd. Het betreft een verzorgingshuis in Bosnië (stroomvoorziening) en in Burkina Faso (drinkwaterproject). € 70.680,- € 23.510,- € 23.510,-
2022-38 Stg. Help ons Helpen (Katwijk) ondersteunt een verzorgingshuis (Salem) in Salonta, Roemenië. De energiekosten zijn voor het tehuis niet meer op te brengen en men wil zonnepanelen en warmtepompen plaatsen. € 40.000,- € 30.000,- € 10.000,-
2022-39 Leidse Amateur Fotografen Vereniging wil de nog levende streekgenoten uit 1922 (100 jarigen) portretteren en in boekvorm uitgeven. € 6.860- € 2.000,- € 2.000,-
2022-40 Stg. Pijnackernaren Helpen Armenië. In het dorp Bagratashen. Is vorig jaar waterleidingen aangelegd. Nu willen ze het water d.m.v. druppel bevloeiing naar de akkers transporteren. € 33.700,- € 33.700,- € 25.000,-
2022-41 Buurtvereniging Bestevaer (Rijnsburg) organiseert voor 55+ers een dagje uit naar Texel. De verwachting is dat 50 mensen hieraan deelnemen. € 3.225.- € 2.000,- € 2.000,-
2022-42 Stg. De Tijdmachine maken voor zelfstandig wonende ouderen en verpleeg- verzorgingsbewoners een muzikale reis door de sixties. De muzikale activiteiten staan gepland voor 3 wijken en 6 verpleeghuizen in Leiden. € 32.805,57 € 4.000,- € 4.000,-
2022-43 Topaz  Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Met 6 Huntington patiënten uit het verpleeghuis Overduin (Katwijk) gaat men deelnemen aan Pink Ribbon Dam tot Dam wandeltocht van 10 km. De deelnemers worden hierbij 1 op 1 begeleid. € 1.050,- € 1.050,- € 1.050,-
2022-44 Stg HoeKatwijk verleent hulp aan personen en instanties in Oost-Europa. Het project thuiszorg in Drăgăneşti-Olt e.o. (Roemenië) wordt structurele thuiszorg aan thuiswonende zieke ouderen gegeven. Het project wordt sinds 2019 voor een groot deel gefinancierd door De Carolusgulden. Tot en met 2023 ontbreekt financiële middelen om het project voort te zetten. € 33.460,- € 20.000,- € 20.000,-
2022-45 LUMC (Leiden) willen voor patiënten die op afdeling Geriatrie verblijven ontspanning en verlichting bieden middels de interactieve en theatrale voorleessessies van BedtimeStories. Het project duurt vier jaar. € 14.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2022-46 Reformed Church of Zimbabwe, gaan een boorgat boren en een pomp op zonne-energie installeren om de gemeenschap van Mutsambwa van schoon en drinkbaar water te voorzien. Naast een pomp zullen ook twee tankstands met 5000L tanks worden geplaatst € 11.000,- € 10.000,- € 8.000,-
2022-47 SPRMMM organisatie. Andhra Pradesh, India. Vragen een bijdrage om 3 boorputten te boren in 3 Dalith & Tribal gehuchten en een elektrische motor te installeren. De aanvraag wordt niet ondersteund door een Nederlandse organisatie. € ? € ? Aanvraag afgewezen.
2022-48 Bugangaizi Self-Help Alliance (Uganda) gaan zes watertanks installeren voor het wassen van handen en voor het opvangen van regenwater. Aanvraag wordt niet ondersteund door een Nederlandse organisatie. € 16.121,- € 3.224,- Aanvraag afgewezen.
2022-49 Stichting Mano a Mano is opgericht met als doel: “Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek. Gevraagd wordt om een bijdrage voor de bouw van 6 huisjes en latrines in Higuerito. € 53.000,- € 5.000,- € 5.000,-
2022-50 Buurthuis Zijlkwartier, Leiderdorp organiseert na twee jaar weer een kerstdiner voor 65+ers uir de regio. € 7.156,- € 1.000,- € 1.000,-
2022-51 Het Gouden Hart, verzorgingshuis in Leiden willen parasols etc. aanschaffen voor in de tuin. € 13.000,- € 10.000,- € 5.000,-
2022-52 Stichting Puzzelstuk (Leiden) ontwikkelt kleinschalig zelfstandig woon- en werkvoorziening voor zestien mensen met autisme en/of verstandelijke beperkingen. Voor de verzorging (veelal oudere mensen) kunnen dan op ‘adem’komen. € 426.000,- € 10.000,- € 10.000,-
2022-53 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Foreschate wil men twee verrijdbare bibliotheken, zodat bewoners op de afdeling in de kast kunnen rondsnuffelen of er voor hen iets bij is om te lezen en/of voorgelezen te worden. € 4.323.26 € 3.400,- € 3.400,-
2022-54 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Lakenhof vraag men een bijdrage voor een elektrische rolstoelfiets. € 9.375,- € 3.125,- € 3.125,-
2022-55 Topaz beheert diverse verpleeghuizen in Leiden e.o. Voor haar locatie Foreschate is het project ‘Boerderij in de tuin’ van start gegaan. De huidige kunstmatige ‘dieren’ zijn versleten. € 2.701,29 € 1.201,29 € 1.202,-
2022-56 Morogoro Support Foundation help om de gezondheidzorg in Mikumi (Tanzania) te verbeteren. Voor het ziekenhuis in Mikumi wordt de verlichting hersteld en/of aangelegd. Enkele ziekenhuizen in Leiden e.o. zijn daarbij betrokken. € 9.400,- Zelf te bepalen € 5.000,-
2022-57 Stichting Kind in Oost Europa (Valkenburg Z.H.) realiseert in de gemeente Frumusani (Roemenië), wooncontainers voor ouderen. € 20.000,- € 16.000,- In behandeling
2022-58 Kerk in Actie helpt Syriërs bij het herstel van een tehuis voor ouderen in Damascus, het St. Barbara Elderly Home. Mortiergranaten hebben het gebouw  voor een groot deel verwoest. € 94.840,- € 20.000,- € 20.000,-