Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

Projectnummer Projectbeschrijving Projectkosten Aanvraag Subsidie/donatie Carolusgulden
2020-01 St. Geef een Koe. In Kirgizië worden veelal gehandicapten kinderen verzorgt door hun grootouders. Deze opa’s en oma’s hebben het extra moeilijk en leven in extreme armoede. Door ouderen een koe te geven verbetert  de voedselsituatie en kunnen ze de melk(producten) verkopen. € 37.500,- € 7.500,- € 7.500,-
2020-02 St. Ayni Bolivia Nederland  richt zich op gelijke kansen voor meisjes en jongeren uit rurale gebieden van Bolivia. De stichting voldoet niet aan de doelstelling van De Carolusgulden. € 76.000,- Deel van
€ 35.500,-
Afgewezen
2020-03 St. Amurang zet zich in voor kansarme Indonesische kinderen en jongeren in Amurang en Tondano op Noord-Sulawesi. De aanvraag betreft een studiefonds en de aanschaf van laptops voor potentiële studenten. € 48.591,- € 3.000,- Afgewezen
2020-04 St. Libertas Leiden vraagt een bijdrage voor een zogenoemde Burencontactmiddag voor mensen uit de omgeving Motgomerystraat, Titus Brandsmalaan, Walraven van Hallstraat, Johannes Poststraat en de Wiardi Beckmanstraat. € 250,- € 250,- € 250,-
2020-05 St. Bevrijding Leiden organiseert festiviteiten rond het vijfenzeventigjarige bevrijding van Nederland. De activiteiten zullen plaatsvinden van 24 april t/m 5 mei 2020. € 139.223,- € 15.000,- € 15.000,-
2020-06 St, Mozambique heeft als doel sociale omstandigheden van Mozambikaanse ouderen te verbeteren. De subsidie aanvraag heeft betrekking op het opknappen van het ziekenhuis in Maciene. € 27.000,- € 8.000,- € 8.000,-
2020-07 St. Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor senioren uit Leiden. Dit keer heeft de aanvraag betrekking op  het bezoeken van culturele activiteiten (museum, film, theater, concert. Rond de 250 deelnemers doen hieraan mee. € 41.643,- € 3.000,- € 3.000,-
2020-08 Commissie Oekraïne Katwijk bekommert zich om o.a. de leefomstandigheden van verstandelijk beperkten in Mirogoschcha. De toiletten zijn kapot en zijn aan vervanging toe. € 4.350,- € 4.350, € 4.350,-
2020-09 Museum het Leids Wevershuis heeft samen met Vrienden van het Singelpark besloten ter herinnering aan de Armenbegraaf-plaats een ontmoetingsbank te plaatsen in de vorm van de oorspronkelijke bolwerk/begraafplaats. € 52.000,- € 2.500,- € 2.500,-
2020-10 Stichting Agrinas realiseert in Buzaisht en Velçan (Albanië) een irrigatiekanaal om water te leveren voor gewassen van 80 tot 100 boeren. De Carolusgulden financiert de premie van Wilde Ganzen. € 27.090,- € 6.838,- € 6.838,-
2020-16 St. Foundation Support Mental Care Tanka Tanka ondersteunt het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia. Het betreft het verbeteren van toiletten op een gesloten afdeling waar 80 tot 100 patiënten verblijven. € 11.648,- € 11.648,- Afgewezen.
2020-17 St. Rural Women Foundation start een project voor schoon drinkwater (slaan van een waterput en watertap punten.) en hygiënische voorzieningen Umuhu-Okabia gezondheids-centrum in Imo State, Nigeria. € 63.009,- € – € 10.000,-
2020-18 St. Vrijwillige Samenwerking Leiden renoveert in Tammita in Sri Lanka een tehuis voor bejaarden. Het betreft voornamelijk het verbeteren van slaap- en eetruimtes voor 60 bewoners. € 45.000,- € 7.500,- € 7.500,-
2020-19 St. Adwuma Ye ondersteunt een werkplaats in Ghana waar producten worden gemaakt van zwerfafval. Het project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden. € 40.170,- € 5.000,- Afgewezen
2020-20 St. Actief Rijnswoude (gemeente Alphen a/d Rijn) bieden een aantal diensten aan zoals klussendienst en burendienst voor ouderen in Rijnswoude. Aanvraag is afgewezen omdat het buiten onze regio valt. € 12.000,- € 3.000,- Afgewezen
2020-21 De Talent Strateeg organiseert in diverse instellingen culturele activiteiten in Amsterdam, Den Haag etc. verzorgt door jongen aankomende artiesten. Project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden en buiten de regio Leiden. € 39.000,- € 4.000,- Afgewezen
2020-22 Mobiele Theebrigade organiseert in verschillende wijken in Leiden voor 70+ bijeenkomsten in groepjes van vijf één keer per maand een theemiddag of koffieochtend. Ter afsluiting van het seizoen is er een busreis naar de Biesbosch. € 4.500,- € 1.000,- € 1.000,-
2020-23 Stichting Kalpitiya organiseert een tweedaagse reisje voor 150 bezoekers van drie opvanghuizen in Kalpitiya (Sri Lanka). Het betreft een groep ouderen die verlaten en verwaarloosd zijn door kinderen en verdere familieleden. € 1.650,- € 1.650,- € 1.650,-
2020-24 Stichting Albert Schweitzerfonds bouwt in samenwerking met de Oegandese organisatie Weebale openbare toiletblokken. In de Buikwe regio leven veel ouderen in armoede. Zij hebben geen toilet met alle hygiënische problemen tot gevolg. € 6.680,- € 6.680,- € 5.000,-
2020-25 Stichting Village of Peace start in Afghanistan een houtbewerkingsfabriek zodat jonge vakmensen opgeleid kunnen worden. Aanvraag valt buiten doelstelling Carolusgulden. € 45.721- € 5.000,- Afgewezen
2020-26 Kerk in Actie wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen die hulp nodig hebben. In samenwerking met de EO maken ze een dagelijks Tv-programma op NPO1 onder de titel: ‘Niet Aleen”. Niet bekend € 5.000,- € 5.000,-
2020-27 Netwerk DAK vraag extra ondersteuning voor dak- en thuislozen. Het noodfonds is opgestart om de meest kwetsbare In de corona crisis te helpen. De Caroluisgulden steunt in beginsel geen noodhulp. Niet bekend € 15.000- € 7.500,-
2020-28 Leger des Heils helpt de meest behoeftigen van onze samenleving. Ter ondersteuning van hun activiteiten doneert De Carolusgulden € 7.500,- € 7.500,-
2020-29 De Carolusgulden doneert aan de Voedselbank Leiden een bedrag van € 5.000,- ter ondersteuning van hun werkzaamheden. € 5.000,-
2020-30 Libertas Leiden verstrekt in het verzorgingshuis De Parelvissers paasstukjes. € 350,- € 350,- € 350,-
2020-31 Stichting Elnura vraagt in het kader van de corona cris noodhulp voor het aanschaffen van mondkapjes, beademingsapparatuur etc. voor Kirgizië. Afgewezen
2020-32 Wijkvereniging Stevenshof (Leiden) vraagt een bijdrage voor het project Bewegingslint. Het project omvat o.a. het plaatsen van fitnestoestellen door de wijk. Doel is om wijkbewoners te stimuleren om zoveel mogelijk in beweging te komen. € 81.761,- € 25.000,- In behandeling
2020-33 Woongebouw voor ouderen Rosenburch (Leiden) vraagt voor het dakterras vernieuwing en aanvulling tuinmeubels aan. € 5010,- € 4010,- € 4010,-
2020-34 Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden, houdt een zomerbonnenactie. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage van de verstrekking van levensmiddelenbonnen. Men ontvangt een bon van € 10,- te besteden bij een supermarkt. € 33.000,- € 2.500,- € 2.500,-
2020-35 Stichting TOPAZ wil een bezoekershuisje realiseren bij het  verzorgingstehuis Foreschate in Voorschoten. Bewoners mogen geen bezoek ontvangen i.v.m. corona crisis. Een bezoekershuisje biedt familie de mogelijkheid  om direct contact te krijgen met de betreffende bewoner. € 8.349,- € 3.500,- Aanvraag ingetrokken.
2020-36 Stichting Dorpscentrum Oegstgeest / Lekker Anders brengt eenzamen, ouderen en statushouders samen voor een praatje, maaltijden etc.
In het dorpscentrum is altijd wat te doen.
Keukenapparatuur is verouderd / stuk.
€ 1.000,- € 1.000,- € 1.000,-
2020-37 Stichting Help Flores (Indonesië) vraag spullen (corona gerelateerd) voor het plaatselijke ziekenhuis. € 5.250,- € 1.200,- € 1.200,-
2020-38 Buurtvereniging Zijlkwartier in Leiden organiseert op 17 en 18 december 2020 een kerstdiner voor ca. 150 deelnemers die de leeftijd van 65 en ouder hebben. € 7.156,- € 1.000,- € 1.000,-
2020-39 Stichting Kaalo ondersteunt de Somalische gemeenschap in Nederland en is zeer actief in de deelstaat Puntland in Somalië. Door de COVID-19 is intensieve noodhulp nodig. De Carolusgulden verstrekt zelden gelden voor noodhulp. € 30.692,- € 3.000,- Afgewezen
2020-40 Stichting Help Flores (Indonesië) vragen een bijdrage voor het renoveren van het bejaardentehuis Padu Wau in Maumere op het eiland Flores. Er zijn nog teveel vragen om deze aanvraag (deels) te honoreren. € 115.400,- € 115.400,- Voorlopig afgewezen
2020-41 Topaz (Leiden e.o.) beheert verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. I.v.m. COVID-19 is het voor bewoners praktisch onmogelijk om familie te ontvangen. In alle huizen worden schermen etc. geplaats om bezoek mogelijk te maken. € 26.427,- € 9.000,- € 9.000,-
2020-42 Stichting Open Mind organiseert project ‘Oudroze’. Oudroze focust op het leven van individuen uit de LHBTQI-gemeenschap van >75 jaar. Met deze portretten reist men door Nederland om begrip en acceptatie te vergroten. € 127.618,- € 5.000,- Afgewezen.
2020-43 Stichting Vrienden van Lombok (VLOK) ondersteunt ouderen in vier dorpen in de regio Batulayar, West Lombok, met  maandelijks inkomen, ziekenvervoer, medicijnen en dokterskosten voor de allerarmsten. € 8.400,- € 8.400,- € 4.200,-
2020-44 In Gambia (Lamin) wordt een project gestart om een tuinbedrijfje te beginnen zodat in de eerste levensbehoefte voorzien kan worden. Er wordt o.a. een waterput geslagen en omheining neer gezet om dieren buiten de groetentuin te kunnen houden. Project staat onder controle van Wilde Ganzen. € 54.000,- € 18.000,- € 6.000,-
2020-45 Kerk in Actie vraagt geld voor diverse activiteiten in Indonesië (Java en Sulawesi) om de gevolgen van COVID-19 onder de allerarmsten te verlichten. Carolusgulden geeft geen geld voor noodhulp buiten de regio Leiden. De gevraagde financiële ondersteuning wordt in dit geval breder ingezet. € 90.575,- € 15.000,- € 10.000,-
2020-46 Stichting Key2Singing verzorgt optredens in verzorgingshuizen. De aanvraag heeft betrekking buiten de regio Leiden. Mogelijk in de nabije toekomst een optreden in Leiden. € 54.000,- € 2.000,- Aanvraag aangehouden.
2020-47 Stichting Saïdia helpt Sumve (Tanzania) heeft o.a. als doelstelling om binnen een halfuur binnen het district drinkwater beschikbaar te hebben voor de bevolking. Voor dat doel zijn 50 waterputten geslagen (o.a. gefinancierd door De Carolusgulden). Er moeten nog 20 putten bijkomen. € 15.500,- € 12.400,- € 12.400,-
2020-48 Stichting Fos’sten uit Leiden behartigt Surinaamse 50+vrouwen in Nederland. In Suriname verstrekken ze aan behoeftige ouderen die in het binnenland wonen verzorgingsproducten. € 3.428,- € 2.728,- € 2.750,-
2020-49 Topaz / Activite  en expertisecentrum Dementie, ondersteunt zorgprofessionals en mantelzorgers in het vergroten van kennis en vaardigheden. Voor het project ‘Beter Thuis Met Dementie’ vraagt men een bijdrage in de ontwikkelingskosten. € 13.850,- € 6.385,- € 2.500,-
2020-50 Stichting Schouwenhoven vraagt in samenwerking met de Thuisorganisatie een zogenaamde tovertafel aan. De tovertafel is een middel om interacties tussen de bewoners (dementerenden) en familie te stimuleren. € 7.229,- € 2.500,- € 2.500,-
2020-51 Stichting Watoto Child Care Ministries Nederland vangt kwetsbare kinderen in Oeganda op. Jaarlijks komt een kinderkoor naar Nederland voor sponsordoeleinden. Door coronacrisis kan het dit jaar niet doorgaan. Om de activiteiten in Oeganda door te kunnen laten gaan is geld nodig. € 92.928,- € 10.000,- Afgewezen. Voldoet niet aan doelstelling van De Carolusgulden.
2020-52 Stichting Kenya Project vraagt voor herbouw en reparatie van de door noodweer weggevaagde hutten in West Kenia (Luo weduwen) een donatie. € 13.800,- € 6.000,- € 6.000,-
2020-53 Stichting MUCOP vraagt voor het realiseren van een waterput bij opvanghuis maison del l’spoir (N’sele, Congo). De waterput wordt voorzien van zonnepanelen, opslagtank. € 17.700 € 9.000,- € 9.000,-
2020-54 Stg JURA Film- en Theaterproducties start in 2012 het project ‘Later’. Het project richt zich op verbetering van het toekomstperspectief van LHBTI-ouderen in Nederland. € 12.910,- € 3.000,- € 3.000,-
2020-55 De Besorhoeve (Voorst) biedt een plek voor jong volwassenen die zorg nodig hebben. Doel is o.a. om hen te begeleiden naar zelfstandigheid. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het realiseren van een traverse tussen twee/drie onderkomen. € 40.436,- € 5.000,- Aanvraag afgewezen. Past niet binnen de doelstelling.
2020-56 DSV Verzorgd Leven (Katwijk) wil voor haar bewoners een zogenaamde Silverfit Alois aanschaffen. Met dit apparaat (scherm etc.) wordt het het bewegen van deelnemers gestimuleerd. € 11.211,- € 2.911,- € 2.911,-
2020-57 Incluzio Leiden (deels opvolger van Radius en Libertas) organiseert een burencontactmiddag voor bewoners uit de Montgomerystraat e.o. Doel is om ouderen zoveel mogelijk uit hun isolement te halen. € 500,- € 500,- € 500,-
2020-58 Stg Karunia wil op het eiland Flores (Indonesië) wc’s en badkamers in de kampongs van Kota Komba realiseren. € 3.800,- € 3.800 € 3.800,-
2020-59 Voedselbank Leiden heeft een koelbusje te leen van stg Radius. Met het busje worden voedselpakketten rondgebracht aan mensen die moeilijk ter been zijn. De Voedselbank vraagt een bijdrage voor de exploitatie van het busje. De Carolusgulden financiert geen exploitatiekosten. In dit geval wordt éénmalig een uitzondering gemaakt. € 1.250,- € 1.250,- € 1.250,-
2020-60 Fietsmaatjes Voorschoten heeft drie zogenaamde Duofietsen. Gezien het succes hiervan wil het een vierde Duofiets aanschaffen. € 50.000,- € 11.000,- € 11.000,-
2020-61 Stichting Werkgroep de Ruyter Rijnsburg verstrekt 1750 voedselpakketten voor de allerarmste gezinnen in Oekraïne. Dit gebeurt vlak voor kerstmis. Om de lokale middenstand te steunen worden deze pakketten in Oekraïne samengesteld en gedistribueerd. € 14.122- € 14.122,- € 10.000,-
2020-62 Siam-Care Foundation wil kwetsbare kinderen, ouderen en vrouwen zoveel mogelijk zelfstandig maken. Dit willen ze bewerkstelligen door het verstrekken van noodhulp, onderwijs, training etc. € 20.000,- € 5.000,- Aanvraag afgewezen. Carolusgulden verstrekt geen noodhulp en past niet binnen de doelstelling.
2020-63 Stg Kind in Oost-Europa (Valkenburg ZH)vraagt voor een project voor kansarme ouderen in Boekarest (Roemenië) rolstoelen en rollators. Voor in een verzorgingstehuis vraagt men een bijdrage  in verzorgings- en incontinentiemateriaal. € 5.000,- € 4.000,- € 4.000,-
2020-64 S Heeren Loo (Noordwijk/Katwijk) en DSV Verzorgd Leven  biedt aan ouderen elke vrijdagmiddag in de Goeroe een hapje (Patat etc.) en drankje aan. Omdat ouderen momenteel door Covid-19 niet bijelkaar kunnen komen wil men het ‘patatje’ rond brengen en uitventen vanuit een patatkar. € 15.000,- € 15.000,- Aanvraag aangehouden. Navraag over organisatie etc.
2020-65 Stg Quashie School Project Ghana, studiefinanciering studenten. €  ? € – Afgewezen. Past niet in onze doelstelling.