Veelgestelde vragen

In welk gebied is De Carolusgulden actief?

De Carolusgulden is actief in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en Teylingen. Daarnaast kunnen projecten in de hele wereld gesteund worden, mits ze in een land in ontwikkeling uitgevoerd worden. Het begrip ‘land in ontwikkeling’ mag ruim geïnterpreteerd worden.

Hoe kan een bijdrage van De Carolusgulden aangevraagd worden?

Een aanvraag kan ingediend worden door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar De Carolusgulden. (adresgegevens staan op het formulier).

Hoeveel wordt er per project gegeven?

Dat kan variëren, afhankelijk van het project, eigen inspanningen en eventuele fondsenwerving elders. Wel dient iedere ontvanger te voldoen aan de leveringsvoorwaarden (te downloaden).

Kan een project meerdere jaren na elkaar gesteund worden?

Nee, dat kan niet. De subsidie is eenmalig

Wie kunnen een aanvraag doen?

Aanvragen kunnen zowel door een particulier, als door een groep, club of organisatie gedaan worden.

Door wie wordt het project uitgevoerd?

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het project, in die zin dat de aanvrager eventueel het project niet zelf hoeft uit te voeren, maar wel controle uitoefent op een goede uitvoering ervan.