Veelgestelde vragen

In welk gebied is De Carolusgulden actief?

Zie Subsidie aanvragen / Werkgebied

Hoe kan een bijdrage van De Carolusgulden aangevraagd worden?

Zie Subsidie aanvragen / aanvraag formulier. U kunt hier een aanvraagformulier op onze site invullen of een exemplaar downloaden, zodat u deze kunt invullen en kunt mailen.

Hoeveel wordt er per project gegeven?

Dat kan variëren, afhankelijk van het project, eigen inspanningen en eventuele fondsenwerving elders. Wel dient iedere ontvanger te voldoen aan de leveringsvoorwaarden (te downloaden).

Kan een project meerdere jaren na elkaar gesteund worden?

Nee, dat kan niet. De subsidie is eenmalig

Wie kunnen een aanvraag doen?

Aanvragen kunnen zowel door een particulier, als door een groep, club of organisatie gedaan worden.

Door wie wordt het project uitgevoerd?

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het project, in die zin dat de aanvrager eventueel het project niet zelf hoeft uit te voeren, maar wel controle uitoefent op een goede uitvoering ervan.