Gerelateerde organisaties

Stichting De Carolusgulden participeert in het Leids Fondsen Overleg. Zes Leidse Fondsen steunen organisaties of initiatieven om Leiden en omgeving mooier, groener en prettiger voor iedereen te maken. Op hun gezamenlijke website laten de fondsen zien wie ze zijn en wat ze precies doen.

De zes fondsen zijn: Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden, WOZfonds, Fonds 1818, Stichting H.L. Druckerfonds, Stichting De Carolusgulden en Stichting Sint Maarten. Elk fonds heeft een eigen historie, een eigen bestuur, eigen doelstellingen en voorwaarden om een bijdrage te krijgen.

Een paar keer per jaar komen de Leidse fondsen samen voor overleg tijdens het zogeheten Leids Fondsen Overleg. Leidse initiatieven en organisaties staan daarbij centraal. Projecten die mogelijk interessant zijn voor meerdere fondsen worden voorgelegd en besproken. Ook komen actuele ontwikkelingen in de stad Leiden aan de orde. Op deze manier kunnen fondsen die op Leiden gericht zijn, activiteiten en projectfinancieringen op elkaar afstemmen.

www.leidsefondsen.nl