Welkom bij
Stichting De Carolusgulden

voor wonen en welzijn van ouderen

Stichting De Carolusgulden geeft financiële steun aan projecten en subsidieert activiteiten en initiatieven, die
het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden en omgeving én in landen in ontwikkeling beogen.

Waar wij ons mee bezig houden Onze historie

Wie zijn wij?

Stichting De Carolusgulden is opgericht in 2008 en is voortgekomen uit de stichting Rosenburch, die verantwoordelijk was voor het beheer van het woongebouw Rosenburch te Leiden. Bij de verkoop van dit woongebouw voor ouderen is er geld vrijgekomen. Dit geld vormt het werkkapitaal van onze stichting.

Wat doen wij?

Het subsidiëren van activiteiten en initiatieven die leiden tot verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk, Teylingen en landen in ontwikkeling.

Geregeld updates over ons werk Nieuwsberichten


26 september, 2021
Dementheek in Leiden

Wethouder Marleen Damen van Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn (Leiden), heeft op 21 september 2021 (wereld Alzheimer dag) in de openbare…


05 juni, 2021
Jaarverslag 2020 is beschikbaar

  Het jaarverslag 2020 is verschenen. Het jaarverslag, inclusief alle projecten uit 2020 is te vinden onder Wie zijn wij? /…

De volgende Vergadering

27 juni
Projecten indienen voor
21 juni

Wilt u meer weten over de omgang van De Carolusgulden met uw persoonsgegevens? Kijk dan bij:

Wie zijn wij?/privacy statement