Welkom bij
Stichting De Carolusgulden

voor wonen en welzijn van ouderen

Stichting De Carolusgulden geeft financiële steun aan projecten en subsidieert activiteiten en initiatieven, die
het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden en omgeving én in landen in ontwikkeling beogen.

Waar wij ons mee bezig houden Onze historie

Wie zijn wij?

Stichting De Carolusgulden is opgericht in 2008 en is voortgekomen uit de stichting Rosenburch, die verantwoordelijk was voor het beheer van het woongebouw Rosenburch te Leiden. Bij de verkoop van dit woongebouw voor ouderen is er geld vrijgekomen. Dit geld vormt het werkkapitaal van onze stichting.

Wat doen wij?

Het subsidiëren van activiteiten en initiatieven die leiden tot verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk, Teylingen en landen in ontwikkeling.

Geregeld updates over ons werk Nieuwsberichten


20 juli, 2024
Van Wijckerslooth (Oegstgeest) neem rolstoelfiets in gebruik

Op 16 juli 2024 heeft verpleeghuis Van Wijckersloot een nieuwe rolstoelfiets in gebruik genomen. De vorige fiets was 20 jaar…


23 maart, 2024
Wisseling van de wacht

Na 7,5 jaar het voorzitterschap van De Carolusgulden bekleed te hebben, is de voorzittershamer op 18 maart jl. 2024 overgegaan…

De volgende Vergadering

16 september 2024

aanvragen inleveren

voor 8 september

Wilt u meer weten over de omgang van De Carolusgulden met uw persoonsgegevens? Kijk dan bij:

Wie zijn wij?/privacy statement