Een zorgcentrum in Balti, Moldavië

Project beschrijving

Kerk in Actie vroeg De Carolusgulden om een bijdrage voor de gezondheidszorg in Moldavië. Nadat het jarenlang niet mogelijk was diaconaal werk te doen, beginnen de kerken in Moldavië langzaam weer hulp te verlenen aan met name ouderen. De Homecare Association geeft gezondheidszorg en thuiszorg vanuit centra op plaatsen waar de overheid ernstig tekort schiet. De Carolusgulden gaf € 30.000 voor het medisch-sociaal centrum in Balti, om de exploitatie te dekken voor 2017 en 2018.

Deel dit project

Project details

Project naam Een zorgcentrum in Balti, Moldavië Datum 06 jul 2017