Doelstelling

Stichting De Carolusgulden richt zich op het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en initiatieven, die het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden en omgeving én in landen in ontwikkeling beogen. Om deze doelstelling te realiseren stelt De Carolusgulden aan derden onder voorwaarden financiële middelen beschikbaar (zie leveringsvoorwaarden).

Historie

Het vermogensfonds Stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit de verkoop van Rosenburch, een woongebouw voor ouderen, dat in 2008 verkocht werd.
De statuten van Rosenburch bepaalden dat de opbrengst van de verkoop geheel ten goede moet komen aan het wonen en welzijn van ouderen.