Stichting De Carolusgulden bestaat 10 jaar!

Stichting De Carolusgulden bestaat 10 jaar!

2019 een jaar met een sterretje in de geschiedenis van de stichting De Carolusgulden.

Op 19 september 2009 werd de stichting De Carolusgulden bij notariële akte opgericht.
Nu 10 jaar later is het een goed moment om terug te blikken.

Is onze doelstelling van destijds nog steeds van toepassing, t.w.: Het financieel ondersteunen van projecten en het subsidiëren van activiteiten en initiatieven welke leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen, hier en daar.

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we nog steeds het destijds vastgestelde doel als leidraad voor onze beslissingen nemen. Het aantal aangevraagde projecten neemt per jaar toe, dat heeft uiteraard te maken met onze steeds grotere naamsbekendheid en dat is goed. Ook proberen we bewust de drempel voor een aanvraag laag te houden. Dit blijkt wel uit onze lijst met projecten over de jaren, die variëren van kort en kleinschalig tot groots en meer duurzaam.

Het bestuur bestaat nog steeds uit enthousiaste vrijwilligers die elke aanvraag serieus nemen en bespreken in de bestuursvergadering die ongeveer elke zes weken plaatsvindt.
De bestuursleden hebben zich dan al een mening gevormd over de aanvragen. In de vergadering wordt hierover dan, soms stevig, gediscussieerd om uiteindelijk tot een unanieme beslissing te komen.

Om te gedenken dat we nu al 10 jaar bezig zijn heeft het bestuur besloten om een echt Leids project financieel te ondersteunen.
Daartoe hebben we gekozen voor het project :  Het Leids Singelpark, een park dat door heel Leiden gaat slingeren.
Er komt een brede bank bij de grote kastanje bij het Huis op de Waard.

Wij hopen dat veel (oudere) inwoners van Leiden daar op die bank en op die plek, een moment genieten van de rust en de sfeer van Leiden.

 

 

 

 

 

Comments are closed.