Wisseling van de wacht

Wisseling van de wacht

Na 7,5 jaar het voorzitterschap van De Carolusgulden bekleed te hebben, is de voorzittershamer op 18 maart jl. 2024 overgegaan van Elly Visser naar Louis Salman.

Elly heeft op eigen wijze en met veel inzet en passie het voorzitterschap vervuld. Maar na 7,5 jaar vond ze het tijd om de voorzittershamer over te dragen aan Louis. Elly blijft bestuurslid en richt zich voornamelijk op het beoordelen van aanvragen buiten Europa.

Louis is bestuurslid van De Carolusgulden sinds januari 2011 en neemt nu het stokje over van Elly.

Comments are closed.