Privacy statement

Stichting De Carolusgulden verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Stichting De Carolusgulden toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting De Carolusgulden
Stichting De Carolusgulden is een charitatieve instelling die zich richt op het financieren van projecten gericht op het wonen en welzijn van ouderen. Om dit te kunnen doen werven wij gegevens van subsidieaanvragers en subsidieontvangers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) aanvragers / ontvangers ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van de website.

Persoonsgegevens
Stichting De Carolusgulden verwerkt de volgende persoonsgegevens:
voorletters, voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
website;
e-mailadres;
rekeningnummer;
interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, cookies en bezochte pagina’s.

Doel
Stichting De Carolusgulden verwerkt uw gegevens om verstrekte subsidie / donatie te
kunnen verwerken. Dit doet zij overeenkomstig de doelstelling van de stichting.
Stichting De Carolusgulden kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend,
kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijn
Stichting De Carolusgulden bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van onze subsidie / donatie gedurende zeven jaar.

Beveiliging
Stichting De Carolusgulden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting De Carolusgulden van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Stichting De Carolusgulden hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via info@carolusgulden.nl. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting De Carolusgulden worden verwerkt en voor welke doel dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting De Carolusgulden gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting De Carolusgulden kunt u Stichting De Carolusgulden verzoeken om de gegevens die Stichting De Carolusgulden van u heeft ook aan u te verstrekken.

Ontvangers
Stichting De Carolusgulden verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen.

De Carolusgulden en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Carolusgulden is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies
De Carolusgulden maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Carolusgulden maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van De Carolusguldensite voor u gemakkelijker te maken.

Wijzigingen
De Carolusgulden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van De Carolusgulden

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contact
U kunt Stichting De Carolusgulden bereiken via onze website carolusgulden.nl,
per e-mail info@carolusgulden.nl of per post Fruirweg 24F, 2321 GK Leiden.
Stichting De Carolusgulden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.