Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder Projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar.

Projectnummer 2018OmschrijvingAanvraagToegezegd
2018-01

 

Dienstreizen Roemenië maart 2018, o.a. bejaardenhuis Targu Mures en wooncomplex Ungehni€ 1.500,-€ 677,-
2018-02

 

Wilde Ganzen Naaiatelier Nepal€ 6.805,-Afgewezen
2018-03

 

Huis op De Waard Leiden, bijdrage aanschaf duo-fiets€ 8.700,-€ 7.000,-
2018-04

 

St. Dominicanenklooster bijdrage inspiratieweken ouderen€ 7.000,-€ 2000,-
2018-05

 

Zonnebloem vraagt bijdrage regiovakantie€ 3.000,-€ 3.000,-
2018-06

 

St. Mozambique vraagt bijdrage bouw centrum voor ouderen€ 8.000,-€ 8.000,-
2018-07

 

Speels Palet Katwijk vraagt bijdrage spelmateriaal€ 1500,-€ 1.500,-
2018-08

 

Libertas,vraag bijdrage activiteiten-programma senioren€ 2.950,-€ 1.475,-
2018-09

 

Dorpshuis Rijnsburg, bijdrage muziekinstallatie inloopochtenden€ 500,-€ 500,-
2018-10

 

Wilde Ganzen, Uganda, Landbouwtechnieken onderwijzen aan 250 boeren€ 2.113,-€ 2.113,-
2018-11

 

St. Help Flores, Dronten Padu Wau aanvulling na rapportage€  5.522,82€ 5.522,82,-
2018-12

 

Libertas Leiden vraagt bijdrage boottocht wijkbewoner de Kooi€ 3.500,-
of deel ervan
€ 3.500,-
2018-13

 

Topaz Leiden vraagt bijdrage Obi Eethulp€ 3.000,-€ 3.000,-
2018-14

 

Filmhuis Leiderdorp vraagt bijdrage investering filmavonden voor ouderen€ 2.000,-€ 2.000,-
2018-15

 

Fietsmaatjes Teylingen vraagt financiering duofiets€ 12.000,-€ 12.000,-
2018-16

 

St. Karunia vraagt bijdrage wc’s en badkamers€ 2.675,- per unit€ 5.350,-
2018 -17

 

Stichting Recreatie en vervoer Oegstgeest vraagt bijdrage rolstoelbus
(€ 35.000)
€ 35.000,-€ 7.500,-
2018-18

 

Fundatia Lazarenum vraagt bijdrage isolering oude pand en vervanging ramen en deuren€ 46.000,-afgewezen
2018-19

 

Stichting Tsinaat vraagt bijdrage incontinentiemateriaal en medicatie oudere oorlogsslachtoffers Eritra€ 7.000,-€ 7.000,-

 

2018-20

 

Stichting Afrisol Energy vraagt bijdrage Lampen en kooktoestellen
biogas
€ 1.500,-€ 1.500,-
2018-21Wilde Ganzen, Sri Lanka,
Modelboerderij
€ 5.206,-€ 5.206,-
2018-22Wilde Ganzen, Stg. Elnura
Kirgizië, verbeteren opvang bejaarden
€ 2.777,-€ 2.777,-
2018-23Wilde Ganzen, Stg. Amaidhi
Reparatie na cycloon aan bejaardenhuis
€ 2.187,65€ 2.187,65
2018-24Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp
Aanschaf 2 E-Fun2Go duofietsen
€ 24.800,-€ 24.800,-
2018-25Ouderencomité Voorschoten; bijdrage Ouderendag 5 okt 2018€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-26Tubewalala Grannies Association
Vraagt bijdrage project ouderen
€ 2.835,-€ 2.835,-
2018-27

 

Stichting Bloem vraag bijdrage voorstellingen “Weet je nog wel”€ 6.440,-€ 6.440,-
2018-28Stg Scarabee€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-29De verbinding, bijdrage vervoer kerkgangers€ 7.000,-€ 15.000,-
2018-30Hoek, Katwijk gift tijdens bijeenkomstGift€ 500,-
2018-31Woningbouwer de verbinding, kosten voor oprichtingsakte€ 1.320,-afgewezen
2018-32Diaconaal Centrum de Bakkerij
“Oma gaat op stap”
€ 5.000,-€ 5.000,-
2018-33Nabestaandencafé
subsidie voor de bijeenkomsten
€ 2.000,-€ 2.000,-
2018-34Stg Help Floris
financieren opleiding oogarts 1e jaar
€ 5.000,-€ 5.500,-
2018-35Oegstgeester Golfclub
“rolstoelgolftoernooi Oegstgeest”
€ 2.500,-€ 1.250,-
2018-36Stg Pijnacker helpt Armenië
gift tijdens bijeenkomst
Gift€ 500,-
2018-37Stg Visite Clowns   “subsidieren van drietal voorstellingen”€ 1.420,-€ 1.420,-
2018-38Stg HH Petrus en Paulus, te maken kosten door “Leidse Rollatorclub”€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-39Stg Help Flores, apparatuur benodigd voor huidige oogoperaties€ 20.000,-€ 20.000,-
2018-40Stg Gouden Dagen, tovertafel voor Zuydtwijck€ 3.300,-€ 3.300,-
2018-41Comm Oekraïne transport€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-42Shanty koor Voor de Mast
t.g.v. 20 jarig bestaan
€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-43Voltreffers Katwijk
t.g.v. 15 jarig bestaan
€ 1.000,-€ 865,-
2018-44Ned. Bridge Bond district Leiden€ 7.800,-€ 7.800,-
2018-47Toneelvereniging (Zonnebloem) voor uitvoeringen in de Bollenstreek€ 530,-€ 530,-
2018-48´s Heeren Loo, te Katwijk. Aanschaf personenbus voor 15 mensen met een verstandelijke handicap.€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-51St. Vivir Juntos. Donatie uit persoonlijk budget Elly Visser (bestuurslid)€ 1.500,-
2018-52Buurtinitiatief Leiden Zuid-West. Bevorderen van sociale cohesie onder ouderen in Leiden Zuid-West.€ 2.200,-€ 2.200,-
2018-53St. Elnura. Verbeteren leefomstandigheden ouderen in Kirgizië€ 1.800,-€ 1.800,-
2018-54St. Pijnackernaarden. Watervoorziening in drie dorpen inArmenië.€ 53.000,-€ 53.000,-
2018-55Samenwerkende kerken in de Merenwijk (Leiden). Wijkfeest voor alle culturen.€ 2.315,-€ 1.000,-
2018-56Eye Care Foundation. Opzetten van oogkliniek in Ulanga, Morogoro (Tanzania).€ 75.000,-€ 75.000,-
2018-57

 

St. Radius, Leiden. Aanschaf beamer voor twee dienstencentra.€ 2.500,-€ 2.500,-
2018-58New-Day Impact, dagopvang weduwe in Brazilië€ 2.500,-Aanvraag ingetrokken
2018-59Libertas Leiden, Kerstdiner buurtbewoners€ 1.700,-€ 1.700,-
2018-60Buurtvereniging Zijlkwartier. Donatie Kerstdiner€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-61St. Proplan, bouw van een zorgcentrum in Srebrenica voor 70 bewoners.€ 50.000,-€ 50.000,-
2018-62Welzijnskwartier Katwijk. Kerstattentie voor ouderen bezorgd door kinderen.€ 750,-€ 750,-
2018-63Topaz Lakenhof. Gangen geschikt maken (thema´s) voor dementerende ouderen.€ 3.146,-€ 3.146,-
2018-64Prot. Wijkgemeente Leiden Zuidwest Kerstfeest voor ouderen in Rosenburch€ 350,-€ 350,-
2018-65Targu Mures (Roemenië) Fundatia Lazarenum. Bouw keuken.€ 50.000,-€ 50.000,-
2018-66Gezelligheid kent geen (leef)tijd. Act. buurtbewoners Smidstraat, Rijnsburg€ 2.493,-€ 500,-
2018-67Kerk in Actie. Ondersteuning grannies (oma´s) voor zorg aan weeskinderen in Zuid-Afrika€ 9.440,-€ 5.000,-
2018-68St. Ouderen Kerst Ins Leiden. Houden van Kerst-Inns€ 2.500,-€ 1.500,-