Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

ProjectnummerProjectbeschrijvingProjectkostenAanvraagSubsidie/donatie Carolusgulden
2020-01St. Geef een Koe. In Kirgizië worden veelal gehandicapten kinderen verzorgt door hun grootouders. Deze opa’s en oma’s hebben het extra moeilijk en leven in extreme armoede. Door ouderen een koe te geven verbetert  de voedselsituatie en kunnen ze de melk(producten) verkopen.€ 37.500,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2020-02St. Ayni Bolivia Nederland  richt zich op gelijke kansen voor meisjes en jongeren uit rurale gebieden van Bolivia. De stichting voldoet niet aan de doelstelling van De Carolusgulden.€ 76.000,-Deel van

€ 35.500,-

Afgewezen
2020-03St. Amurang zet zich in voor kansarme Indonesische kinderen en jongeren in Amurang en Tondano op Noord-Sulawesi. De aanvraag betreft een studiefonds en de aanschaf van laptops voor potentiële studenten.€ 48.591,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-04St. Libertas Leiden vraagt een bijdrage voor een zogenoemde Burencontactmiddag voor mensen uit de omgeving Motgomerystraat, Titus Brandsmalaan, Walraven van Hallstraat, Johannes Poststraat en de Wiardi Beckmanstraat.€ 250,-€ 250,-€ 250,-
2020-05St. Bevrijding Leiden organiseert festiviteiten rond het vijfenzeventigjarige bevrijding van Nederland. De activiteiten zullen plaatsvinden van 24 april t/m 5 mei 2020.€ 139.223,-€ 15.000,-€ 15.000,-
2020-06St, Mozambique heeft als doel sociale omstandigheden van Mozambikaanse ouderen te verbeteren. De subsidie aanvraag heeft betrekking op het opknappen van het ziekenhuis in Maciene.€ 27.000,-€ 8.000,-€ 8.000,-
2020-07St. Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor senioren uit Leiden. Dit keer heeft de aanvraag betrekking op  het bezoeken van culturele activiteiten (museum, film, theater, concert. Rond de 250 deelnemers doen hieraan mee.€ 41.643,-€ 3.000,-€ 3.000,-
2020-08Commissie Oekraïne Katwijk bekommert zich om o.a. de leefomstandigheden van verstandelijk beperkten in Mirogoschcha. De toiletten zijn kapot en zijn aan vervanging toe.€ 4.350,-€ 4.350,-€ 4.350,-