Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

ProjectnummerProjectbeschrijvingProjectkostenAanvraagSubsidie/donatie Carolusgulden
2020-01St. Geef een Koe. In Kirgizië worden veelal gehandicapten kinderen verzorgt door hun grootouders. Deze opa’s en oma’s hebben het extra moeilijk en leven in extreme armoede. Door ouderen een koe te geven verbetert  de voedselsituatie en kunnen ze de melk(producten) verkopen.€ 37.500,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2020-02St. Ayni Bolivia Nederland  richt zich op gelijke kansen voor meisjes en jongeren uit rurale gebieden van Bolivia. De stichting voldoet niet aan de doelstelling van De Carolusgulden.€ 76.000,-Deel van
€ 35.500,-
Afgewezen
2020-03St. Amurang zet zich in voor kansarme Indonesische kinderen en jongeren in Amurang en Tondano op Noord-Sulawesi. De aanvraag betreft een studiefonds en de aanschaf van laptops voor potentiële studenten.€ 48.591,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-04St. Libertas Leiden vraagt een bijdrage voor een zogenoemde Burencontactmiddag voor mensen uit de omgeving Motgomerystraat, Titus Brandsmalaan, Walraven van Hallstraat, Johannes Poststraat en de Wiardi Beckmanstraat.€ 250,-€ 250,-€ 250,-
2020-05St. Bevrijding Leiden organiseert festiviteiten rond het vijfenzeventigjarige bevrijding van Nederland. De activiteiten zullen plaatsvinden van 24 april t/m 5 mei 2020.€ 139.223,-€ 15.000,-€ 15.000,-
2020-06St, Mozambique heeft als doel sociale omstandigheden van Mozambikaanse ouderen te verbeteren. De subsidie aanvraag heeft betrekking op het opknappen van het ziekenhuis in Maciene.€ 27.000,-€ 8.000,-€ 8.000,-
2020-07St. Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor senioren uit Leiden. Dit keer heeft de aanvraag betrekking op  het bezoeken van culturele activiteiten (museum, film, theater, concert. Rond de 250 deelnemers doen hieraan mee.€ 41.643,-€ 3.000,-€ 3.000,-
2020-08Commissie Oekraïne Katwijk bekommert zich om o.a. de leefomstandigheden van verstandelijk beperkten in Mirogoschcha. De toiletten zijn kapot en zijn aan vervanging toe.€ 4.350,-€ 4.350,€ 4.350,-
2020-09Museum het Leids Wevershuis heeft samen met Vrienden van het Singelpark besloten ter herinnering aan de Armenbegraaf-plaats een ontmoetingsbank te plaatsen in de vorm van de oorspronkelijke bolwerk/begraafplaats.€ 52.000,-€ 2.500,-€ 2.500,-
2020-10Stichting Agrinas realiseert in Buzaisht en Velçan (Albanië) een irrigatiekanaal om water te leveren voor gewassen van 80 tot 100 boeren. De Carolusgulden financiert de premie van Wilde Ganzen.€ 27.090,-€ 6.838,-€ 6.838,-
2020-16St. Foundation Support Mental Care Tanka Tanka ondersteunt het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia. Het betreft het verbeteren van toiletten op een gesloten afdeling waar 80 tot 100 patiënten verblijven.€ 11.648,-€ 11.648,-Afgewezen.
2020-17St. Rural Women Foundation start een project voor schoon drinkwater (slaan van een waterput en watertap punten.) en hygiënische voorzieningen Umuhu-Okabia gezondheids-centrum in Imo State, Nigeria.€ 63.009,-€ –€ 10.000,-
2020-18St. Vrijwillige Samenwerking Leiden renoveert in Tammita in Sri Lanka een tehuis voor bejaarden. Het betreft voornamelijk het verbeteren van slaap- en eetruimtes voor 60 bewoners.€ 45.000,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2020-19St. Adwuma Ye ondersteunt een werkplaats in Ghana waar producten worden gemaakt van zwerfafval. Het project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden.€ 40.170,-€ 5.000,-Afgewezen
2020-20St. Actief Rijnswoude (gemeente Alphen a/d Rijn) bieden een aantal diensten aan zoals klussendienst en burendienst voor ouderen in Rijnswoude. Aanvraag is afgewezen omdat het buiten onze regio valt.€ 12.000,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-21De Talent Strateeg organiseert in diverse instellingen culturele activiteiten in Amsterdam, Den Haag etc. verzorgt door jongen aankomende artiesten. Project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden en buiten de regio Leiden.€ 39.000,-€ 4.000,-Afgewezen
2020-22Mobiele Theebrigade organiseert in verschillende wijken in Leiden voor 70+ bijeenkomsten in groepjes van vijf één keer per maand een theemiddag of koffieochtend. Ter afsluiting van het seizoen is er een busreis naar de Biesbosch.€ 4.500,-€ 1.000,-€ 1.000,-
2020-23Stichting Kalpitiya organiseert een tweedaagse reisje voor 150 bezoekers van drie opvanghuizen in Kalpitiya (Sri Lanka). Het betreft een groep ouderen die verlaten en verwaarloosd zijn door kinderen en verdere familieleden.€ 1.650,-€ 1.650,-€ 1.650,-