Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

ProjectnummerProjectbeschrijvingProjectkostenAanvraagSubsidie/donatie Carolusgulden
2020-01St. Geef een Koe. In Kirgizië worden veelal gehandicapten kinderen verzorgt door hun grootouders. Deze opa’s en oma’s hebben het extra moeilijk en leven in extreme armoede. Door ouderen een koe te geven verbetert  de voedselsituatie en kunnen ze de melk(producten) verkopen.€ 37.500,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2020-02St. Ayni Bolivia Nederland  richt zich op gelijke kansen voor meisjes en jongeren uit rurale gebieden van Bolivia. De stichting voldoet niet aan de doelstelling van De Carolusgulden.€ 76.000,-Deel van
€ 35.500,-
Afgewezen
2020-03St. Amurang zet zich in voor kansarme Indonesische kinderen en jongeren in Amurang en Tondano op Noord-Sulawesi. De aanvraag betreft een studiefonds en de aanschaf van laptops voor potentiële studenten.€ 48.591,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-04St. Libertas Leiden vraagt een bijdrage voor een zogenoemde Burencontactmiddag voor mensen uit de omgeving Motgomerystraat, Titus Brandsmalaan, Walraven van Hallstraat, Johannes Poststraat en de Wiardi Beckmanstraat.€ 250,-€ 250,-€ 250,-
2020-05St. Bevrijding Leiden organiseert festiviteiten rond het vijfenzeventigjarige bevrijding van Nederland. De activiteiten zullen plaatsvinden van 24 april t/m 5 mei 2020.€ 139.223,-€ 15.000,-€ 15.000,-
2020-06St, Mozambique heeft als doel sociale omstandigheden van Mozambikaanse ouderen te verbeteren. De subsidie aanvraag heeft betrekking op het opknappen van het ziekenhuis in Maciene.€ 27.000,-€ 8.000,-€ 8.000,-
2020-07St. Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor senioren uit Leiden. Dit keer heeft de aanvraag betrekking op  het bezoeken van culturele activiteiten (museum, film, theater, concert. Rond de 250 deelnemers doen hieraan mee.€ 41.643,-€ 3.000,-€ 3.000,-
2020-08Commissie Oekraïne Katwijk bekommert zich om o.a. de leefomstandigheden van verstandelijk beperkten in Mirogoschcha. De toiletten zijn kapot en zijn aan vervanging toe.€ 4.350,-€ 4.350,€ 4.350,-
2020-09Museum het Leids Wevershuis heeft samen met Vrienden van het Singelpark besloten ter herinnering aan de Armenbegraaf-plaats een ontmoetingsbank te plaatsen in de vorm van de oorspronkelijke bolwerk/begraafplaats.€ 52.000,-€ 2.500,-€ 2.500,-
2020-10Stichting Agrinas realiseert in Buzaisht en Velçan (Albanië) een irrigatiekanaal om water te leveren voor gewassen van 80 tot 100 boeren. De Carolusgulden financiert de premie van Wilde Ganzen.€ 27.090,-€ 6.838,-€ 6.838,-
2020-16St. Foundation Support Mental Care Tanka Tanka ondersteunt het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia. Het betreft het verbeteren van toiletten op een gesloten afdeling waar 80 tot 100 patiënten verblijven.€ 11.648,-€ 11.648,-Afgewezen.
2020-17St. Rural Women Foundation start een project voor schoon drinkwater (slaan van een waterput en watertap punten.) en hygiënische voorzieningen Umuhu-Okabia gezondheids-centrum in Imo State, Nigeria.€ 63.009,-€ –€ 10.000,-
2020-18St. Vrijwillige Samenwerking Leiden renoveert in Tammita in Sri Lanka een tehuis voor bejaarden. Het betreft voornamelijk het verbeteren van slaap- en eetruimtes voor 60 bewoners.€ 45.000,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2020-19St. Adwuma Ye ondersteunt een werkplaats in Ghana waar producten worden gemaakt van zwerfafval. Het project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden.€ 40.170,-€ 5.000,-Afgewezen
2020-20St. Actief Rijnswoude (gemeente Alphen a/d Rijn) bieden een aantal diensten aan zoals klussendienst en burendienst voor ouderen in Rijnswoude. Aanvraag is afgewezen omdat het buiten onze regio valt.€ 12.000,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-21De Talent Strateeg organiseert in diverse instellingen culturele activiteiten in Amsterdam, Den Haag etc. verzorgt door jongen aankomende artiesten. Project valt buiten de doelstelling van De Carolusgulden en buiten de regio Leiden.€ 39.000,-€ 4.000,-Afgewezen
2020-22Mobiele Theebrigade organiseert in verschillende wijken in Leiden voor 70+ bijeenkomsten in groepjes van vijf één keer per maand een theemiddag of koffieochtend. Ter afsluiting van het seizoen is er een busreis naar de Biesbosch.€ 4.500,-€ 1.000,-€ 1.000,-
2020-23Stichting Kalpitiya organiseert een tweedaagse reisje voor 150 bezoekers van drie opvanghuizen in Kalpitiya (Sri Lanka). Het betreft een groep ouderen die verlaten en verwaarloosd zijn door kinderen en verdere familieleden.€ 1.650,-€ 1.650,-€ 1.650,-
2020-24Stichting Albert Schweitzerfonds bouwt in samenwerking met de Oegandese organisatie Weebale openbare toiletblokken. In de Buikwe regio leven veel ouderen in armoede. Zij hebben geen toilet met alle hygiënische problemen tot gevolg.€ 6.680,-€ 6.680,-€ 5.000,-
2020-25Stichting Village of Peace start in Afghanistan een houtbewerkingsfabriek zodat jonge vakmensen opgeleid kunnen worden. Aanvraag valt buiten doelstelling Carolusgulden.€ 45.721-€ 5.000,-Afgewezen
2020-26Kerk in Actie wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen die hulp nodig hebben. In samenwerking met de EO maken ze een dagelijks Tv-programma op NPO1 onder de titel: ‘Niet Aleen”.Niet bekend€ 5.000,-€ 5.000,-
2020-27Netwerk DAK vraag extra ondersteuning voor dak- en thuislozen. Het noodfonds is opgestart om de meest kwetsbare In de corona crisis te helpen. De Caroluisgulden steunt in beginsel geen noodhulp.Niet bekend€ 15.000-€ 7.500,-
2020-28Leger des Heils helpt de meest behoeftigen van onze samenleving. Ter ondersteuning van hun activiteiten doneert De Carolusgulden € 7.500,-€ 7.500,-
2020-29De Carolusgulden doneert aan de Voedselbank Leiden een bedrag van € 5.000,- ter ondersteuning van hun werkzaamheden.€ 5.000,-
2020-30Libertas Leiden verstrekt in het verzorgingshuis De Parelvissers paasstukjes.€ 350,-€ 350,-€ 350,-
2020-31Stichting Elnura vraagt in het kader van de corona cris noodhulp voor het aanschaffen van mondkapjes, beademingsapparatuur etc. voor Kirgizië.Afgewezen
2020-32Wijkvereniging Stevenshof (Leiden) vraagt een bijdrage voor het project Bewegingslint. Het project omvat o.a. het plaatsen van fitnestoestellen door de wijk. Doel is om wijkbewoners te stimuleren om zoveel mogelijk in beweging te komen.€ 81.761,-€ 25.000,-In behandeling
2020-33Woongebouw voor ouderen Rosenburch (Leiden) vraagt voor het dakterras vernieuwing en aanvulling tuinmeubels aan.€ 5010,-€ 4010,-€ 4010,-
2020-34Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden, houdt een zomerbonnenactie. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage van de verstrekking van levensmiddelenbonnen. Men ontvangt een bon van € 10,- te besteden bij een supermarkt.€ 33.000,-€ 2.500,-€ 2.500,-
2020-35Stichting TOPAZ wil een bezoekershuisje realiseren bij het  verzorgingstehuis Foreschate in Voorschoten. Bewoners mogen geen bezoek ontvangen i.v.m. corona crisis. Een bezoekershuisje biedt familie de mogelijkheid  om direct contact te krijgen met de betreffende bewoner.€ 8.349,-€ 3.500,-Aanvraag ingetrokken.
2020-36Stichting Dorpscentrum Oegstgeest / Lekker Anders brengt eenzamen, ouderen en statushouders samen voor een praatje, maaltijden etc. In het dorpscentrum is altijd wat te doen. Keukenapparatuur is verouderd / stuk.€ 1.000,-€ 1.000,-€ 1.000,-
2020-37Stichting Help Flores (Indonesië) vraag spullen (corona gerelateerd) voor het plaatselijke ziekenhuis.€ 5.250,-€ 1.200,-€ 1.200,-
2020-38Buurtvereniging Zijlkwartier in Leiden organiseert op 17 en 18 december 2020 een kerstdiner voor ca. 150 deelnemers die de leeftijd van 65 en ouder hebben.€ 7.156,-€ 1.000,-€ 1.000,-
2020-39Stichting Kaalo ondersteunt de Somalische gemeenschap in Nederland en is zeer actief in de deelstaat Puntland in Somalië. Door de COVID-19 is intensieve noodhulp nodig. De Carolusgulden verstrekt zelden gelden voor noodhulp.€ 30.692,-€ 3.000,-Afgewezen
2020-40Stichting Help Flores (Indonesië) vragen een bijdrage voor het renoveren van het bejaardentehuis Padu Wau in Maumere op het eiland Flores. Er zijn nog teveel vragen om deze aanvraag (deels) te honoreren.€ 115.400,-€ 115.400,-Voorlopig afgewezen
2020-41Topaz (Leiden e.o.) beheert verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. I.v.m. COVID-19 is het voor bewoners praktisch onmogelijk om familie te ontvangen. In alle huizen worden schermen etc. geplaats om bezoek mogelijk te maken.€ 26.427,-€ 9.000,-€ 9.000,-
2020-42Stichting Open Mind organiseert project ‘Oudroze’. Oudroze focust op het leven van individuen uit de LHBTQI-gemeenschap van >75 jaar. Met deze portretten reist men door Nederland om begrip en acceptatie te vergroten.€ 127.618,-€ 5.000,-Afgewezen.
2020-43Stichting Vrienden van Lombok (VLOK) ondersteunt ouderen in vier dorpen in de regio Batulayar, West Lombok, met  maandelijks inkomen, ziekenvervoer, medicijnen en dokterskosten voor de allerarmsten.€ 8.400,-€ 8.400,-€ 4.200,-
2020-44In Gambia (Lamin) wordt een project gestart om een tuinbedrijfje te beginnen zodat in de eerste levensbehoefte voorzien kan worden. Er wordt o.a. een waterput geslagen en omheining neer gezet om dieren buiten de groetentuin te kunnen houden. Project staat onder controle van Wilde Ganzen.€ 54.000,-€ 18.000,-€ 6.000,-
2020-45Kerk in Actie vraagt geld voor diverse activiteiten in Indonesië (Java en Sulawesi) om de gevolgen van COVID-19 onder de allerarmsten te verlichten. Carolusgulden geeft geen geld voor noodhulp buiten de regio Leiden. De gevraagde financiële ondersteuning wordt in dit geval breder ingezet.€ 90.575,-€ 15.000,-€ 10.000,-
2020-46Stichting Key2Singing verzorgt optredens in verzorgingshuizen. De aanvraag heeft betrekking buiten de regio Leiden. Mogelijk in de nabije toekomst een optreden in Leiden.€ 54.000,-€ 2.000,-Aanvraag aangehouden.
2020-47Stichting Saïdia helpt Sumve (Tanzania) heeft o.a. als doelstelling om binnen een halfuur binnen het district drinkwater beschikbaar te hebben voor de bevolking. Voor dat doel zijn 50 waterputten geslagen (o.a. gefinancierd door De Carolusgulden). Er moeten nog 20 putten bijkomen.€ 15.500,-€ 12.400,-€ 12.400,-
2020-48Stichting Fos’sten uit Leiden behartigt Surinaamse 50+vrouwen in Nederland. In Suriname verstrekken ze aan behoeftige ouderen die in het binnenland wonen verzorgingsproducten.€ 3.428,-€ 2.728,-€ 2.750,-