Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

ProjectnummerProjectbeschrijvingProjectkostenAanvraagSubsidie/donatie Carolusgulden
2019-01Stichting Libertas Leiden heeft in woongebouw De Parelvissers een internetcafé. Ongeveer 30 mensen per week maken van het café gebruik. Ten behoeve van een workshop ‘Gebruik van Tablets’ wordt financiële ondersteuning gevraagd€  825,-€  825,-€  825,-

 

2019-02Stichting Ahava Ministries in Malawi gaat huisjes opknappen van ouderen gehandicapten en weduwen(naars).€ 2.000,-€ 2.000,-€ 2.000,-
2019-03Verpleeg- en behandelcentrum Topaz Overrhyn (Leiden) wil voor familie van bewoners ruimte creëren om in de palliatieve/stervensfase even wat privacy te kunnen opzoeken. Momenteel heeft Topaz Overrhyn geen familiekamer. De familiekamer moet privacy, warmte en veiligheid bieden.€ 9.625,-€ 2.400,-€ 2.400,-
2019-04De stroomvoorziening in Mua Mission Hospital in Malawi valt dagelijks voor meerdere uren uit. Er is een dieselgenerator maar dat levert maandelijks een kostenpost op van € 1.200,-. Geld dat niet aan zorg kan worden besteed. Om het probleem op te lossen wil men een Solar Energie Installatie neerzetten.€ 74.000,-Geen specifiek bedrag gevraagd.€ 10.000,-
2019-05Stichting Rural Women Foundation wil schoon drinkwater, goede sanitair en hygiënische voorzieningen aanleggen voor Ebenator gezondheidscentrum in Orsu, provincie in Nigeria.€  61.592,-Geen specifiek bedrag gevraagd.€ 5.000,-
2019-06Sticht Libertas Leiden organiseert eens in de maand een Burenmiddag. Het doel van de middagen is het bevorderen van contact tussen bewoners op kleinschalig niveau. Men wil op deze wijze de eenzaamheid onder ouderen en kwetsbare bewoners verminderen.€ 500,-€ 500,-€ 500,-
2019-07Tess Unlimited zet zich in voor kinderen geboren met schisis. De stichting richt zich op diverse landen en kansarme kinderen en organiseren zogenaamde operatieweken.€  220.345,-€ 4.000Aanvraag afgewezen.
2019-08Parohia Reformata Ungheni (Roemenië) vangt daklozen op en biedt hen permanent onderdak. Twee kleine woningen worden geschikt gemaakt voor tweepersoonshuishoudens en de overige woningen (8) worden enigszins gerenoveerd.€ 35.000,-€ 28.000,-€ 25.000,-
2019-09Libertas Leiden vraagt voor haar project Slotdag Dans- en Praatgroep financiële ondersteuning. De deelnemers komen tussen september en mei elke zondagmiddag in Huis in de Buurt Vogelvlucht bijeen. Deelnemers zijn tussen de 65 en 80 jaar.€ 1.250,-€ 1.250,-€ 1.250,-
2019-10Stichting Help ons Helpen vraagt voor verzorgingshuis Salem in Salonta (Roemenië) subsidie voor het plaatsen van geisers in de keuken en wasruimtes. Tevens wordt de keuken gerenoveerd en voorzien van nieuwe apparatuur.€ 18.000,-€ 15.000,-€ 15.000,-
2019-11Senioren Popkoor Young Heart (Leiderdorp) verzorgt i.v.m 10 jarig lustrum twee lustrumconcerten.€ 7.130,-€ 2.000,-€ 500,-
2019-12Stichting Jeugd en Welzijn Leiden viert Koningsdag voor eenzame ouderen.€ 1.250,-€ 1.250,-Aanvraag afgewezen
2019-14SUN (Stichting Urgente Noden) vraagt voor haar zomerbonnenactie 2019 een bijdrage. De actie heeft betrekking op het verstrekken van levensmiddelenbonnen aan mensen die onvoldoende rond kunnen komen van een uitkering. Per gezinslid ontvangt men van € 10,–€ 30.000,-€ 2.500,-€ 2.500,–
2019-13Stichting ‘Kalpitiya’ wil voor een aantal buitenwijken van Kalpitiya (Sri Lanka) 10 huisjes voor ouderen en 6 huisjes voor gezinnen bouwen. De huisjes worden gebouwd door een plaatselijke aannemer onder toezicht van Nederlands toezicht.€ 26.250,-€ 26.250,-€ 17.500,-
2019-15Seniorenwooncomplex Van Alphenstaete (Leiderdorp) bestaat 25 jaar. Voor 90 bewoners wordt op 29 mei 2019 een feestmiddag georganiseerd. Aan meerdere sponsoren wordt een bijdrage gevraagd.€ 6.418,-€ 1.500,-€ 1.500,-
2019-16Libertas Leiden organiseert voor wijkbewoners met een GGZ-achtergrond een boottocht.€ 4.596,-€ 1.673,-

 

€ 1.673,-

 

2019-17Stichting ‘Vier het Leven’ organiseert culturele activiteiten voor senioren uit Leiden en in het bijzonder voor ouderen met een krappe beurs€ 19.670,-€ 2.500,-€ 2.500,-
2019-18Stichtingen ‘Radius’ en ‘Libertas’ in Leiden willen eenzame mensen vaardigheden aanleren om zelfstandig een netwerk op te bouwen en te onderhouden, zodat er minder sprake is van sociale isolement.€ 7.472,-

 

€ 2.500,-€ 2.500,-
2019-19Stichting ‘Sint en Pietenactie’ organiseert in Katwijk Sinterklaas feesten in o.a. verzorgingstehuizen. Na aftrek van kosten wordt de opbrengst van deze stichting aangewend voor goede doelen in Katwijk.€ 5.000,-

 

€ 5.000,-

 

Aanvraag afgewezen
2019-20Stichting ‘Steunfonds Kenya Project’. Voor de Luo-stam in West-Kenia worden huisje gebouwd en bestaande huisje gerenoveerd/hersteld. De huisjes hebben een beperkte levensduur. Een nieuwe standaard hut kost ± € 250,-€ 8.520,-€ 6.135,-

 

€ 6.135,-

 

2019-21Stichting ‘Dominicanenklooster Huissen’, vraagt een bijdrage in de kosten voor het organiseren van inspiratieweken voor eenzame ouderen die met een minimum inkomen moeten leven.€ 29.138,-€ 2.500,-Aanvraag afgewezen
2019-22Woningbouwstichting Ons Doel in Leiden wil voor haar ouderencomplex de Parelvisser ruimten bij de liften opfleuren. Zij werken hierbij samen met Libertas Leiden.€ 11.100.-€ 3.700,-Aanvraag afgewezen
2019-23Libertas Leiden organiseert een boottocht voor bewoners van de Parelvissers en ouderen uit Leiden Zuidwest.€ 1.000,-

 

€ 1.000,-

 

€ 1.000,-

 

2019-24Marente, locatie De Wilbert (Katwijk) heeft een zogenaamde Duo-fiets met trapondersteuning (gesponsord in 2017 door De Carolusgulden). Na gebruik is de fiets tijdelijk niet bruikbaar omdat de accu leeg is. Gevraagd wordt om een tweede accu.€ 945,-

 

€ 945,-

 

€ 945,-

 

2019-25Stg Eye Care Foundation helpt mensen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden te voorkomen en te genezen. De Carolusgulden heeft in 2018 € 75.000,-  gesubsidieerd.€ 210.159,-€ 100.000,-Aanvraag afgewezen
2019-26In samenwerking met Wilde Ganzen wordt in Oeganda een programma uitgevoerd ter ondersteuning van grootmoeders die zorgdragen voor hun kleinkinderen die wees zijn geworden door wegvallen van ouders door HIV/AIDS epidemie.€ 27.223,-€ 9.074,33€ 9.074,33
2019-27In samenwerking met Wilde Ganzen wordt in Strâseni (Moldavië) meubilair vervangen van het Spectru huis (verzorgingstehuis),€ 12.132,-€ 4.044,-€ 4.044,-
2019-28Teken- en schilderscollectief gaan een dage uit (museumbezoek).€ 375,-€ 375,-€ 200,-
2019-29C.O.V. Ex Animo, gemengd koor bestaande uit 100 65-plussers bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een uitvoering in de Pieterskerk, Leiden (30-11-2019).€ 42440,-€ 4.000,-€ 4.000,-
2019-30PG verpleeghuis Overduin (Topaz) in Katwijk vraagt een bijdrage voor de bouw van een nieuwe kapel waar de kerk- en rouwdiensten en muziekuitvoeringen voor haar verpleeghuisbewoners plaatsvinden.€ 360.000,-€ 10.000,-€ 10.000,-
2019-31Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van De Carolusgulden wordt aan het project Singelpark Leiden een bank inclusief walkant, aanlichting, beplanting etc. geschonken. Locatie: Huis op de Waard, leiden.€ 15.000,-€ 15.000,-
2019-32DSV-verzorgd Leven, locatie Salem (Katwijk). In december wordt een groot sinterklaasfeest gevierd in samenwerking met jongeren van ’s Heerenloo dagbesteding en leerlingen van praktijkschool Limes.€  5.000,-€ 5.000,-€ 4.000,-
2019-33St. De Tijdmachine (Deventer) organiseert livemuziek voor ouderen onder projectnaam ‘Gouwe Ouwe’. De muziek wordt gespeelt door professionele muzikanten. Tot eind 2020 worden 15 locaties bezocht in Leiden, Delft en Den Haag.€ 22.767,-€ 4.000,-€ 4.000,-
2019-34Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’ (Leiden) vraagt een bijdrage voor het project ‘Oma gaat Opstap’. Het betreft een pilotproject om ouderen die niet of nauwelijks meer zelfstandig de deur uit komen persoonlijke vorm van aandacht te bieden.Begroting meerdere jaren.€ 5.000,-€ 5.000,-
2019-35Buurtvereniging Zijlkwartier (Leiden) organiseert een kerstdiner en Paasbrunch (2020) voor 150 65+.€ 7.133,80€ 1.000,-€ 1.000,-
2019-36Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Mentoren van deze stichting zijn vrijwilligers en zij treden op voor een cliënten, veelal dementerende ouderen, die wilsonbekwaam zijn. Essentieel is dat het kennisniveau van de op peil blijft.€ 29.600,-€ 4.000,-€ 4.000,-
2019-37St. HH Petrus en Paulus (Leiden) organiseert voor de Leidse Rollatorclub (sub-werkgroep St. Petrus en Paulus) activiteiten om de mobiliteit van ouderen te bevorderen.€ 1.396,50€ 808,50€ 808,50
2019-38St. Help ons Helpen (Valkenburg ZH). Het verzorgingstehuis Salem in Salonta (RO) breidt uit met 10 plaatsen. Daarvoor is een naastgelegen pand aangekocht en wordt verbouwd. Project nr. 2019-10 maakt integraal onderdeel daarvan uit.€ 63.000,-€ 53.000,-€ 53.000,-
2019-39Vereniging ‘Gezelligheid kent geen (leef)tijd’ houdt een barbecue voor 55+ bewoners van de Smidstraat (Rijnsburg). Er wordt samengewerkt met de buurtvereniging en het Welzijnskwartier.€ 300,-€ 200,-€ 200,-
2019-40St. Clientfonds ‘s Heerenloo organiseert voor 400 mensen met een ernstige verstandelijk en lichamelijke beperking, hun verwanten en begeleiders uit Leiden e.o. de jaarlijkse ‘Beleef het!’ dagen.€ 1.447,-€ 1.000,-Aanvraag afgewezen
2019-41Gehandicapten Sportvereniging ‘De Sleutels’ (Leiderdorp) bestaat 60 jaar. Er wordt een sportfeestdag georganiseerd voor senioren.€ 5.350,-€ 1.500,-Aanvraag ingetrokken
2019-42St. Dorcas (Andijk) is o.a. actief in Aleppo (Syrië). Veel mensen hebben, en in het bijzonder ouderen, moeite om aam voedsel en medicijnen te komen. Een groep van 100-180 ouderen ontvangen dagelijks voedsel en/of medicijnen.€ 60.000,-€ 30.000,-€ 25.000,-
2019-43‘OmaLief, particulier initiatief met als doel geïsoleerde oudere die in een intramurale voorziening of thuis wonen in contact te brengen met jongeren van voornamelijk niet Nederlandse afkomst.€ 18.000,-€ 15.000,-Aangehouden. Voortbestaan project onzeker.
2019-44St. Locale Omroep Leiden (Lorelei). Vragen een bijdrage voor verhuizing/verbouwing/nieuwe inrichting studioruimte.€ 75.000,-€ 10.000,-€  3.500,-
2019-45Oeganda, Eyekya Masaka€ 6.800,-€ 6.800,-Afgewezen
2019-46Stg. Kaalo Nederland vraagt subsidie aan voor nomaden in Somalië. De subsidie wordt gebruikt voor werkgelegenheid en inkomsten creëren, voedsel- en vitaminetekorten bestrijden en om hun leefsituatie te verbeteren.€ 31.790,-€ 5.000,-€ 2.500,-
2019-47Topaz, locatie Zuydtwijck vraagt een bijdrage in de aanschaf van een SilverFit Alois. De Sirverfit bevat een reeks toestellen in zich, die in fysiotherapieruimtes worden gebruikt. De Silverfit is echter mobiel en wordt op de afdelingen ingezet.€ 5.717,-€ 2.500,-€ 2.500,-
2019-48Buurtinitiatief Leiden Zuid-West organiseert sociale middagbijeenkomsten voor alle ouderen in de wijk met het doel hen onderwerpen op het gebied van zingeving aan te bieden en tevens de cohesie in de wijk te versterken.€ 2.800,-€ 2.060,-€ 2.060,-
2019-49Stg. Karamoja Arts wil eigen kennis en vaardigheden van de Karimojong (Oeganda) stimuleren met instandhouding van het de eigen cultuur.€ 48.500,-€ 5.000,-€ 1.000.-
2019-50 t/m -54Elk bestuurslid heeft per jaar een budget van € 5.000,- waaruit men persoonlijke giften kan doen. Deze giften mogen afwijken van de doelstelling van De Carolusgulden.€ 25.000,-€ 25.000€ 25.000,-
2019-55Locale omroep Lorelei, Leiden vraagt voor verbouwing studio een financiële bijdrage.€ 75.000,-€ 10.000,-€ 3.500,-
2019-56De Brug, Katwijk vangt verslaafden, daklozen en eenzame ouderen op. Ze zijn welkom voor een bakje koffie, een praatje en een warme maaltijd. Voor modernisering van de keuken vragen zij subsidie aan.€ 20.000,-€ 20.000,-In behandeling
2019-57Welzijnskwartier Katwijk organiseert in samenwerking met kinderen van de basisschool en jongeren van afdeling jongerenwerk activiteiten voor ouderen die rond kerst een beetje aandacht kunnen gebruiken d.m.v. een kleine attentie.€ 750,-€ 500,-€ 500,-
2019-58LifeBuild legt in Lobange (Kameroen) een watersysteem aan voor de lokale bevolking. De Carolusgulden betaalt de premie die de stichting LifeBuild van Wilde Ganzen zou ontvangen.€ 29.000,-€ 11.803,-€ 11.803,-
2019-59Stg Fietsmaatjes Hillegom-Lisse schaft 2 duo-fietsen met trapondersteuning aan. De fietsen worden voor jong en oud ingezet om samen met een vrijwilliger ritten in de omgeving te maken.€ 25.000,-€ 13.000,-€ 13.000,-
2019-60Toneelvereniging ODI (Noordwijkerhout) speelt kosteloos stukken op voor senioren. Het is een jaarlijks terugkerend initiatief.€ 4.000,-€ 550,-€ 550,-
2019-61Stg. Help Flores (Dronten) verleent bijstand aan artsen en verpleegkundigen in het voorzien van medische apparatuur voor geriatrische diensten. De Carolusgulden werkt al geruime tijd samen met stg, Help Flores.€ 12.558,-€ 12.558,-€ 10.000,-
2019-62In Alphen aan de Rijn is sinds augustus 2019 stg. Fietsmaatjes actief. Na voorbereidende activiteiten gaat de stichting nu over tot het aanschaffen van duo-fietsen met trapondersteuning. Zie ook project 2019-59.€ 32.000,-€ 12.000,-+ € 12.000,- (betaling rechtstreeks aan leverancier).
2019-63Stg. IBOTA is gestart met het voorzien van mobiele drinkwaterfilters voor gezinnen in Kablain (Haïti). Hoewel het buiten de doelgroep van De Carolusgulden valt doneren we eenmalig € 2.750,-€ 38.325,-€ 2.750,-€ 2.750,-
2019-64Stg. DINKA (Valkenburg ZH) promoot beter onderwijs voor kinderen in Arusha (Tanzania).  Daarnaast bieden zij onderdak en zorg aan kansarme kinderen en weeskinderen.€ 62.183,-€ 5.000,-Afgewezen.
2019-65Stg. Oud Alkemade gaat in haar jubileumjaar (40) voor o.a. senioren een programma organiseren over hoe hun voorvaderen in Alkemade leefden e.o. Het betreft 16 middagen voor totaal 1280 inwoners. Het vervoer (bussen) etc. is gratis.€ 26.880,-€ 3.990,-€ 3.990,-
2019-66Stg. Bloem verzorgt m.m.v. het Trio van Toen een programma voor verzorgings- en verpleeghuizen. Er worden liedjes gezongen van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt.€ 8.230,-€ 6.980,-€ 5.000,-
2019-67Stg. Fields of Wonder gaan een kunstzinnige maaltijd verzorgen bij senioren thuis. Ze gaan naar mensen bij wie ze thuis een diner mogen verzorgen. Doelgroep zijn mensen die o.a. gebruik maken van de voedselbank.€ 10.250,-€ 2.500,-€ 2.500,- (eenmalig)
2019-68Evangelische Hogeschool in Amersfoort gaat een gewone tuin transformeren naar Tuin van Verbinding. Het wordt een sociale buurtvoorziening tussen generaties.€ 144.040,-€ 10.000,-Afgewezen
2019-69Stg. FietsmaatjesLeidenLeiderdorp wil drie nieuwe Fun2Go E-duofietsen aanschaffen. De Carolusgulden heeft in Leiden al 8 duo fietsen gesponsord. De fietsen worden veelvuldig gebruikt. In 2019 zijn al ruim 3000 ritten gemaakt.€ 39.000,-€ 39.000,-€ 26.000,-
2019-70Topaz, Leiden heeft 2020 als themajaar ‘Muziek en Bewegen”. In alle instellingen van Topaz besteedt men aandacht hieraan. De volgende thema’s komen aan bod: EK-voetbal, Matthäus Passion, beweegweek, diverse optredens enz.€ 50.000,-€ 14.626,-€ 14.626,-
2019-71Stichting Jeugd en Welzijn Leiden. Zij organiseren een weekend weg naar Valkenburg (L) met eenzame ouderen uit Leiden. Er worden tijdens het weekend allerlei activiteiten georganiseerd, zodat mensen zoveel mogelijk met elkaar in contact komen.€ 14.500,-€  2.500,-€  2.500,-
2019-72Stichting Ouderen Kerst Inns Leiden organiseert het jaarlijkse kerstdiner in Centrum de Regenboog. Het diner vindt plaats op 2e kerstdag.€ 7.000,-Vrij te laten bedrag€ 1.500,-
2019-73Sichting Hulp Oost-Europa Katwijk (HoeKatwijk) heeft een project in Drăgănești-Olt e.o. (Roemenië) voor het verlenen van thuiszorg. In samenwerking met DSV I Verzorgd leven Katwijk  wordt deskundige zorg in dat gebied verleent.€ 36.000,-€ 25.000,-

 

€ 25.000,-
2019-74Binnen de woongemeenschap Gildehof in Sassenheim wordt in de gemeenschappelijke ruimte allerlei activiteiten georganiseerd. Het meubilair in deze ruimte is aan vervanging toe.€ 9.625,-€ 1.000,-€ 1.000,-
2019-75Stichting Man0-Mano vragen een bijdrage voor de bouw van acht huizen en latrines in El GRamazo (Dominicaanse Republiek).€ 48.000,-€ 2.500.-€ 2.500,-
2019-76Radius Leiden vraag voor diverse projecten een financiële bijdrage.€ 7.500,-€ 7.500,-€ 7.500,-
2019-77Stichting Karunia bouwt consultatiebureaus o.a, voor ouderen op o.a. het eiland Flores, Indonesië. Tijdens het spreekuur is er aandacht voor mentale en fysieke conditie. Ook kijkt men naar het sociaal systeem en de zelfredzaamheid van ouderen.€ 20.014,-€ 9.486,-€ 5.000,-
2019-78Stichting Vrienden van Libertas Leiden stelt zich ten doel het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van de Stichting Libertas, Leiden. Zij vragen voor diverse projecten financiële ondersteuning.€ 5.200,-€ 5.200,-Aanvraag wordt aangehouden.