Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder lopende projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn.
Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar of bij “voltooide projecten overzicht”

ProjectnummerProjectbeschrijving  Projectkosten  Aanvraag  Subsidie/donatie Carolusgulden
2019-01Stichting Libertas Leiden heeft in woongebouw De Parelvissers een internetcafé. Ongeveer 30 mensen per week maken van het café gebruik. Ten behoeve van een workshop ‘Gebruik van Tablets’ wordt financiële ondersteuning gevraagd.  €  825,-  €  825,-  €  825,-

 

2019-02Stichting Ahava Ministeries in Malawi gaat huisjes opknappen van ouderen gehandicapten en weduwen(naars).  € 2.000,-  € 2.000,-  € 2.000,-
2019-03Verpleeg- en behandelcentrum Topaz Overrhyn (Leiden) wil voor familie van bewoners ruimte creëren om in de palliatieve/stervensfase even wat privacy te kunnen opzoeken.  Momenteel heeft Topaz Overrhyn geen familiekamer. De familiekamer moet privacy, warmte en veiligheid bieden.  € 9.625,-  € 2.400,-  € 2.400,-
2019-04De stroomvoorziening in Mua Mission Hospital in Malawi valt dagelijks voor meerdere uren uit. Er is een dieselgenerator maar dat levert maandelijks een kostenpost op van € 1.200,-. Geld dat niet aan zorg kan worden besteed. Om het probleem op te lossen wil men een Solar Energie Installatie neerzetten.  € 74.000,- Geen specifiek       bedrag       gevraagd.  € 10.000,-
2019-05Stichting Rural Women Foundation wil schoon drinkwater, goede sanitair en hygiënische voorzieningen aanleggen voor Ebenator gezondheidscentrum in Orsu, provincie in Nigeria.  €  61.592,- Geen specifiek       bedrag       gevraagd.  € 5.000,-
2019-06Sticht Libertas Leiden organiseert eens in de maand een burenmiddag. Het doel van de middagen is het bevorderen van contact tussen bewoners op kleinschalig niveau. Men wil op deze wijze de eenzaamheid onder ouderen en kwetsbare bewoners verminderen.  € 500,-  € 500,-  € 500,-
2019-07Tess Unlimited zet zich in voor kinderen geboren met schisis. De stichting richt zich op diverse landen en kansarme kinderen en organiseren zogenaamde operatieweken.  €  220.345,-  € 4.000  Aanvraag afgewezen.
2019-08Parohia Reformata Ungheni (Roemenië) vangt daklozen op en biedt hen permanent onderdak. Twee kleine woningen worden geschikt gemaakt voor tweepersoonshuishoudens en de overige woningen (8) worden enigszins gerenoveerd.  € 35.000,-  € 28.000,-  € 25.000,-
2019-09Libertas Leiden vraagt voor haar project Slotdag Dans- en Praatgroep financiële ondersteuning. De deelnemers komen tussen september en mei elke zondagmiddag in Huis in de Buurt Vogelvlucht bijeen. Deelnemers zijn tussen de 65 en 80 jaar.  € 1.250,-  € 1.250,-  € 1.250,-
2019-10Stichting Help ons Helpen vraagt voor verzorgingshuis Salem in Salonta (Roemenië) subsidie voor het plaatsen van geisers in de keuken en wasruimtes. Tevens wordt de keuken gerenoveerd en voorzien van nieuwe apparatuur.  € 18.000,-  € 15.000,-  Aanvraag in behandeling.
2019-11Senioren Popkoor Young Heart (Leiderdorp) verzorgt i.v.m. 10-jarig lustrum twee lustrumconcerten.  € 7.130,-  € 2.000,-  € 500,-
2019-12Stichting Jeugd en Welzijn Leiden viert Koningsdag voor eenzame ouderen.  Aanvraag in behandeling
2019-13SUN (Stichting Urgente Noden) vraagt voor haar zomerbonnenactie 2019 een bijdrage. De actie heeft betrekking op het verstrekken van levensmiddelenbonnen aan mensen die onvoldoende rond kunnen komen van een uitkering. Per gezinslid ontvangt men van € 10,-  € 30.000,-  € 2.500,-  € 2.500,-