Gesteund door de Carolusgulden Lopende projecten

Onder Projecten staan de projecten die een aanvraag ingediend hebben bij De Carolusgulden en al subsidie gekregen hebben of nog in uitvoering zijn. Projecten uit voorgaande jaren zijn te vinden bij de Jaarverslagen over dat jaar.

Projectnummer 2018OmschrijvingAanvraagToegezegd
2018-01

 

Dienstreizen Roemenië maart 2018, o.a. bejaardenhuis Targu Mures en wooncomplex Ungehni€ 1.500,-€ 677,-
2018-02

 

Wilde Ganzen Naaiatelier Nepal€ 6.805,-Afgewezen
2018-03

 

Huis op De Waard Leiden, bijdrage aanschaf duo-fiets€ 8.700,-€ 7.000,-
2018-04

 

St. Dominicanenklooster bijdrage inspiratieweken ouderen€ 7.000,-€ 2000,-
2018-05

 

Zonnebloem vraagt bijdrage regiovakantie€ 3.000,-€ 3.000,-
2018-06

 

St. Mozambique vraagt bijdrage bouw centrum voor ouderen€ 8.000,-€ 8.000,-
2018-07

 

Speels Palet Katwijk vraagt bijdrage spelmateriaal€ 1500,-€ 1.500,-
2018-08

 

Libertas,vraag bijdrage activiteiten-programma senioren€ 2.950,-€ 1.475,-
2018-09

 

Dorpshuis Rijnsburg, bijdrage muziekinstallatie inloopochtenden€ 500,-€ 500,-
2018-10

 

Wilde Ganzen, Uganda, Landbouwtechnieken onderwijzen aan 250 boeren€ 2.113,-€ 2.113,-
2018-11

 

St. Help Flores, Dronten

Padu Wau aanvulling na rapportage

€  5.522,82€ 5.522,82,-
2018-12

 

Libertas Leiden vraagt bijdrage boottocht wijkbewoner de Kooi€ 3.500,-
of deel ervan
€ 3.500,-
2018-13

 

Topaz Leiden vraagt bijdrage Obi Eethulp€ 3.000,-€ 3.000,-
2018-14

 

Filmhuis Leiderdorp vraagt bijdrage investering filmavonden voor ouderen€ 2.000,-€ 2.000,-
2018-15

 

Fietsmaatjes Teylingen vraagt financiering duofiets€ 12.000,-€ 12.000,-
2018-16

 

St. Karunia vraagt bijdrage wc’s en badkamers€ 2.675,- per unit€ 5.350,-
2018 -17

 

Stichting Recreatie en vervoer Oegstgeest vraagt bijdrage rolstoelbus (€ 35.000)€ 35.000,-€ 7.500,-
2018-18

 

Fundatia Lazarenum vraagt bijdrage isolering oude pand en vervanging ramen en deuren€ 46.000,-afgewezen
2018-19

 

Stichting Tsinaat vraagt bijdrage incontinentiemateriaal en medicatie oudere oorlogsslachtoffers Eritra€ 7.000,-€ 7.000,-

 

2018-20

 

Stichting Afrisol Energy vraagt bijdrage Lampen en kooktoestellen

biogas

€ 1.500,-€ 1.500,-
2018-21Wilde Ganzen, Sri Lanka,

Modelboerderij

€ 5.551,30€ 5.551,30
2018-22Wilde Ganzen, Stg. Elnura

Kirgizië, verbeteren opvang bejaarden

€ 2.777,-€ 2.777,-
2018-23Wilde Ganzen, Stg. Amaidhi

Reparatie na cycloon aan bejaardenhuis

€ 2.187,65€ 2.187,65
2018-24Fietsmaatjes Leiden/Leiderdorp

Aanschaf 2 E-Fun2Go duofietsen

€ 24.800,-€ 24.800,-
2018-25Ouderencomité Voorschoten; bijdrage Ouderendag 5 okt 2018€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-26Tubewalala Grannies Association

Vraagt bijdrage project ouderen

€ 2.835,-€ 2.835,-
2018-27

 

Stichting Bloem vraag bijdrage voorstellingen “Weet je nog wel”€ 6.440,-€ 6.440,-
2018-28Stg Scarabee€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-29De verbinding, bijdrage vervoer kerkgangers€ 7.000,-€ 15.000,-
2018-30Hoek, Katwijk gift tijdens bijeeenkomstGift€ 500,-
2018-31Woningbouwver de verbinding, kosten voor oprichtingsakte€ 1.320,-afgewezen
2018-32Diaconaal Centrum de Bakkerij
“Oma gaat op stap”
€ 5.000,-€ 5.000,-
2018-33Nabestaandencafé
subsidie voor de bijeenkomsten
€ 2.000,-€ 2.000,-
2018-34Stg Help Floris
financieren opleiding oogarts 1e jaar
€ 5.000,-€ 5.500,-
2018-35Oegstgeester Golfclub
“rolstoelgolftoernooi Oegstgeest”
€ 2.500,-€ 1.250,-
2018-36Stg Pijnacker helpt Armenië
gift tijdens bijeenkomst
Gift€ 500,-
2018-37Stg Visite Clowns   “subsidieren van drietal voorstellingen”€ 1.420,-€ 1.420,-
2018-38Stg HH Petrus en Paulus, te maken kosten door “Leidse Rollatorclub”€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-39Stg Help Flores, apparatuur benodigd voor huidige oogoperaties€ 20.000,-€ 20.000,-
2018-40Stg Gouden Dagen, tovertafel voor Zuydtwijck€ 3.300,-€ 3.300,-
2018-41Comm Oekraïne transport€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-42Shanty koor Voor de Mast
t.g.v. 20 jarig bestaan
€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-43Voltreffers Katwijk
t.g.v. 15 jarig bestaan
€ 1.000,-€ 1.000,-
2018-44Ned. Bridge Bond district Leiden€ 7.800,-€ 7.800,-
2018-47Toneelvereniging (Zonnebloem) voor uitvoeringen in de Bollenstreek€ 530,-€ 530,-
2018-48´s Heeren Loo, te Katwijk. Aanschaf personenbus voor 15 mensen met een verstandelijke handicap.€ 10.000,-€ 10.000,-
2018-52Buurtinitiatief Leiden Zuid-West. Bevorderen van sociale cohesie onder ouderen in Leiden Zuid-West.€ 2.200,-€ 2.200,-
2018-53St. Elnura. Verbeteren leefomstandigheden ouderen in Kirgizië€ 1.800,-€ 1.800,-
2018-54St. Pijnackernaarden. Watervoorziening in drie dorpen inArmenië.€ 53.000,-in behandeling
2018-55Samenwerkende kerken in de Merenwijk (Leiden). Wijkfeest voor alle culturen.€ 2.315,-€ 1.000,-
2018-56Eye Care Foundation. Opzetten van oogkliniek in Ulanga, Morogoro (Tanzania).€ 75.000,-€ 75.000,-
2018-57St. Radius, Leiden. Aanschaf beamer voor twee dienstencentra.€ 2.500,-€ 2.500,-