Download hier het Aanvraagformulier

Bij twijfel over het al of niet indienen van een aanvraag kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur.

Aanvragen worden in behandeling genomen na ontvangst van het aanvraagformulier (te downloaden). U krijgt bericht van ontvangst en na de bestuursvergadering wordt het besluit over uw aanvraag toegezonden. Als vervolgens voldaan wordt aan de leveringsvoorwaarden en deze door u ondertekend en aan ons geretourneerd zijn, kan de subsidie verleend worden.

Het bestuur verwacht dat er verslag uitgebracht wordt over het project, in ieder geval wanneer het project uitgevoerd of voltooid is, maar tussentijds rapporteren -bij langer lopende projecten- wordt ook op prijs gesteld.

Download het aanvraagformulier, vul het formulier in en stuur het op naar info@carolusgulden.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen